Pansermure og vejspærringer

Oprettet 18. august 2022

Udbygningen af støttepunktet, Skagen havn, forsatte i 1944 med støbning af fjorten pansermure i de veje og over jernbanen, der førte til havnen. Heraf havde de fem små gennemkørsler, der kunne afspærres med pigbukke. Murene var 3-4 meter høje og 1,5 meter tykke og skulle umuliggøre udbrudsforsøg fra en fjende, der havde bemægtiget sig havnen.

Skitse over Skagen havn og de tilstødende veje med indtegning af spærringer med cementmure og pigtråd i 1944.

Nr./Placering/Type spærring/Kubikmeter beton/Færdig

1/ Hans Baghs Vej, husnr. 8 og 11/ Uden gennemkørsel/ 90/ 31.8.44

2/ Sveavej ved den svenske kirke/ Uden gennemkørsel/ 54/ 31.8.44

3/ Sct. Clements Vej bag hermetikfabrik/ Med gennemkørsel/ 62/ 31.8.44

4/ Fiskergangen, husnr. 6 til fiskerhus/Uden gennemkørsel/ 56/ 31.8.44

5/ C. S. Møllersvej, husnr. 3 og4/ Uden gennemkørsel/ 46/ 31.8.44

6/ Trondsvej, ved Hotel Skandinavien/ Uden gennemkørsel/ 52/ 31.8.44

7/ Chr. Brunsvej, ved isværk/ Uden gennemkørsel/ 54/ 31.8.44

8/ Gittesvej, husnr. 6 og 8/ Uden gennemkørsel/ 47/ 31.8.44

9/ Havnevej, hjørnet af tandlægen/ Med gennemkørsel/ 58/ 31.8.44

10/ Gennemkørsel ved havnebanen, husnr. 11 og 13/ Med gennemkørsel/ 76/ 31.8.44

11/ Banesti, husnr. 15 og 17/ Uden gennemkørsel/ 52/ 31.8.44

12/ Skråvej, husnr. 8 Skagen avis/ Uden gennemkørsel/ 84/ 31.8.44

13/ Holstvej, Skagen avis/ Med gennemkørsel/ 70/ 31.8.44

14/ Søndervej, husnr, 6/ Med gennemkørsel/ 65/ 31.8.44

Højen/ Med gennemkørsel/ 160/ 31.8.44

1000m NW Skagen Buttervej/ Vejspærring/ 46/ 19.6.44

2000m W Skagen Jernbanen/ Vejspærring/ 46/ 14.7.44

2000m W Skagen Hovedvej A10/ Vejspærring/ 50/ 24.7.44

2000 W Skagen Højensvej/ Vejspærring/ 46/ 19.7.44 

Den største pansermur beregnet efter anvendt antal kubikmeter beton lå ved nedkørsel til stranden fra solnedgangspladsen i Gl. Skagen, medens den største i Skagen by spærrede Hans Baghs Vej. Den mindste pansermur var placeret C. S. Møllers Vej. 

Pansermur ved Banestien/Kappelborgvej. Foto: Museumscenter Hanstholm

Selv om tyskernes afspærringer både ved havnen og indfaldsvejene var til stor gene for færdslen, blev de ikke fjernet lige med det samme efter den tyske kapitulation. Det var bl.a. et spørgsmål om, hvem der skulle betale for deres fjernelse. På et byrådsmøde den 12. september 1945 blev sagen om fjernelse af cementmurene og cementpælene drøftet, og borgmesteren havde af arbejdsministeriet fået at vide, at de generende spærringer snart ville blive fjernet på statens foranledning og bekostning. I løbet af få dage ville der komme en sprængningsekspert til Skagen for at se på forholdene. 

Den 2. oktober 1945 begyndte sprængningseksperter fra Parkommandoen Aalborg under ledelse af sergent Hans Jensen med bortsprængningen af cementmuren, der lå mellem Hotel Skandinavien og Firmaet Peter Saxberg, på Trondsvej. Ved sprængningen af denne cementmur viste det sig imidlertid, at tyskerne havde anbragt mindre mængder sprængstof i muren, og eksplosionen blev således en hel del kraftigere end beregnet. Heldigvis kom ingen personer alvorligt til skade, men Hotel Skandinavien led stor skade. En del af den nordlige mur, hvortil cementmuren havde været fæstet, blev trykket ind og fik store revner, og flere ruder gik itu. 

Nedbrydning af spærremur i Frederikshavn. Foto: Tankgravssager, Rigsarkivet.

I firmaet P. Saxberg havde man været forudseende, da man havde taget alle ruder ud, så her ingen skader af betydning. Det viste sig imidlertid, at der også ved andre sprængninger af cementmurene, var slået revner i de tilstødende bygninger, og nedbrydningsarbejdet blev overdraget til et Aalborgfirma Norvin & Larsen, der rådede over to boremaskiner. Arbejdet blev genoptaget den 12. oktober 1945, og de mure, der spærrede hele veje, blev taget først.

Tilbage stod pansermuren i Højen, hvor man blot ville sprænge den ene halvdel. I 1. kvartal af 1946 var alle pansermure i byen og vejspærringer blevet fjernet. 

Pansermuren i Højen blev opført på ”Solnedgangspladsen” ved nedkørslen til stranden og havde en gennemkørsel, der normalt var spærret af jernkryds, men det var således muligt i nødstilfælde at bringe redningsbåden ned til havet. Pansermuren i Højen fotograferet af generalstabens efterretningstjeneste 1944. Foto i privat eje.

Bortsprængningen af pansermuren i Højen blev påbegyndt december 1945. I første omgang blev kun den ene halvdel af muren ned til stranden fjernet, idet den anden halvdel skulle blive stående nogen tid endnu som en del af en kystsikring.

”Fra tømrermester Chr. Carlsen forelå andragende om opførelse af en bygning i Højen til brug for toiletter. Huset tænkes anbragt ved nedkørslen til standen og er projekteret til kr. 4850. Carlsen anbefalede kort forslaget, som byrådet forrige år faktisk havde givet sin tilslutning. Geisnæs forespurgte om hvilke erfaringer, der var indhøstet angående nytten af det sidste år opførte toilet på Sønderstrand. V. Nielsen fandt, at det ikke havde svaret til de forventninger, man havde næret til det. Salget i kiosken havde ikke kunne dække det, som det koster at passe toiletterne, men nu kommer der jo kloak til Nordstrand, der måske vil ødelægge hele Gl. Skagens badestrand, så vi kunne jo passende vente og se tiden an. For øvrigt troede han ikke, at overslaget ville holde, og der skal vel også en til at passe toilettet. Efter at borgmesteren havde anbefalet andragendet, vedtoges det med 7 stemmer”. Skagens Avis 14. marts 1940 

Offentligt toilet i Gl. Skagen. I baggrunden ses konsul Stuhrs sommerbolig. Læg mærke til tagkonstruktionen, hvoraf der ses et hjørne på billedet af pansermuren, og som gjorde det muligt at identificere placeringen af tankspærringen ved nedkørslen til stranden i Højen. Foto i privat eje

Solnedgangspladsen efter stormen i oktober 1948.

Umiddelbart vest for nedkørslen ved Gl. Skagen, det lille stykke mellem nedkørslen og kommunens kystsikring har havet taget ordentlig til sig. Her stod f.eks. den af tyskerne i sin tid byggede gode betonmur, der kom til syne ved sidste efterårsstorm den 19. september 1948. I dag er den væltet helt om på siden, og havet er ved at gå bag om og således alligevel har frit spillerum det pågældende sted efter endnu en storm i oktober 1948.

Stormen den 23. oktober 1948 nedlagde den tyske pansermur i Højen. Med utrolig voldsomhed vindstyrke 11 har stormen i natten løb forårsaget ødelæggelser at uanede værdier i og ved Gl. Skagen. Konsul Stuhrs sommervilla er direkte i farezonen. Selvom kommunens stensætning, der er placeret vest for nedkørslen, stadig holder stand, så er der dog lange strækninger, som er helt ubeskyttede, og her er ødelæggelserne vederstyggelig. Brudstykker fra Skagens Avis den 23. november 1948.

I dag år 2020 er der anlagt en ny solnedgangsplads på stedet, hvor den tyske pansermur en gang stod.