Aelbaeck Bucht Neue Seebatterie

Oprettet 9. august 2022.

Siegfried bunker ved Åalbæk Strand. Foto: Kurt Stigaard.

10,5 cm ubådskanon ved Aalbæk Strand. Foto: Museumscenter Hanstholm.

Skitse af batteriet ved Aalbæk Strand i april 1945 af efterretningstjenesten. Foto: Rigsarkivet.

I foråret 1945 påbegyndte den tyske marine opstilling af et batteri på Bunken Strand omtrent ved 23 km-stenen ved hovedvejen mellem Frederikshavn og Skagen. Batteriet var bestykket med fire tyske 10,5 cm ubådskanoner og stod på åbne betonfundamenter med lave brystværn på selve stranden. Kanonerne havde en rækkevidde på omkring 15 km og skulle sandsynligvis skyde mod mål i Ålbækbugten. Batteriet nåede aldrig at blive færdig før kapitulationen, men har formodentligt kunne skyde. Der var ingen beskyttelsesrum for mandskabet, og der var kun lavet nogle nødtørftige løbegrave bag kanonerne. Mandskabet, marineartillerister fra 1/509 marineartilleriafdeling, boede i et sommerhus i det med pigtråd afspærrede område. Til batteriet hørte desuden en lyskaster, der stod på en klittop lidt nord for batteriet. I dag ses kun enkelte forvitrede betonrester på stedet.