Sperrbatterie (I./M.A.A. 509, 12 cm)

Oprettet 9. august 2022

Opdateret 8. november 2022

Skitse af Batterie Lübeck ved Sønderstrand.

Skitse af Batterie Lübeck ved Sønderstrand.

Ildledelsesbunker i kystbatteriet på Sønderstrand 2022

Ildledelsesbunker i kystbatteriet på Sønderstrand 2022

En af de 4 kanonbunkere på Sønderstrand ud for campingpladsen. M 272 Geschützschartenstand næsten færdigbygget. Bunkeren er illegalt fotograferet af en dansk arbejder ved byggeriet. Foto: Kokborg.

En af de 4 kanonbunkere på Sønderstrand ud for campingpladsen. M 272 Geschützschartenstand næsten færdigbygget. Bunkeren er illegalt fotograferet af en dansk arbejder ved byggeriet. Foto: Kokborg.

Kort efter den tyske besættelse af Danmark opstilledes et kystbatteri med fire 12 cm danske kanoner i stålskjolde på åbne betonfundamenter i forreste klitrække mellem Fyrbakken og det grå fyr. Der var endvidere indrettet rum for ammunition til kanonerne. Kanonerne kunne skyde hele horisonten rundt, til gengæld var stillingen mere sårbar over for beskydning. Af hensyn til kamuflering blev kanonerne malet med lys sandfarve, og et sløringsnet var lagt ud over dem. Kystbatteriet skulle skyde mod mål på havet for således beskytte Skagen havn. Senere fra slutningen af 1942 og fremefter blev batteriet udbygget mandskabsbunkere, ildledelsesbunker og luftværnsbunkere i svært beton. I sommeren 1944 byggedes 4 kanonkasematter til de fire oprindelige kanoner, hvis sideretningsfrihed nu blev begrænset. For stadigvæk at kunne skyde hele vejen rundt opstilledes Alarmbatteriet med fire 12 cm danske kanoner fra Masnedøfortet mellem det oprindelige batteri og Fyrvej.

Alarmbatteriets kanonfundamenter skjuler sig i små forhøjninger, der tydeligt kan iagtages langs vejen mellem Grenen Campingplads og det grå fyr.

12 cm kanon tilhørende Alarmbatteriet, der bestod af 4 kanonstillinger. Foto: Museumscenter Hanstholm.

12 cm kanon tilhørende Alarmbatteriet, der bestod af 4 kanonstillinger. Foto: Museumscenter Hanstholm.