Batterie Lützow

Oprettet 9. august 2022

Batterie Lützow på Fyrbakken. I baggrunden til højre ses Betty Nansens hus, Strandgården, Fyrvej 12. Foto: Museumscenter Hanstholm.

Batterie Lützow på Fyrbakken. I baggrunden til højre ses Betty Nansens hus, Strandgården, Fyrvej 12. Foto: Museumscenter Hanstholm.

Allerede midt i april 1940 besluttede den tyske værnemagt at opstille kanoner på Fyrbakken. Kanonerne blev hentet fra det tyske panserskib Lützow, der på tilbagevejen fra Oslo-området til Kiel, blev torpederet af den engelske ubåd HMS Spearfish omkring 10 sømil nordøst for Skagen. Kanonernes rækkevidde var omkring 10 km og kunne således dække farvandet uden for de tyske minefelter.

Efter at man havde støbt betonfundamentet blev kanonerne, der var ankommet til Skagen pr. jernbane, opstillet. Kanonerne stod med ca. 50 meters afstand, og ammunitionsbunkerne var anbragt umiddelbart under fundamenterne, og igennem lemme i bryst- og rygværn kunne ammunitionen langes til kanonerne.

I den overdækkede gang var der adgang til beredskabsrum, der var forsynet med faste køjer og borde, hvor vagtbesætningen opholdt sig. I øvrigt var personellet indkvarteret i en baraklejr bestående af officers-, underofficers- og mandskabsbarakker med tilhørende vaske- og spisebarakker. Barakkerne var, for at opnå naturlig kamuflering bygget i tilslutning til den civile bebyggelse, forskelligt malede med små forhaver. Der var i kabysbarakken indrettet beskyttelsesrum. Der var indlagt lys fra byen, opstillet kakkelovne, og barakkerne var solidt byggede. I mandskabsbarakkerne var der på væggene ophængt fotografier af forskellige engelske flyvemaskinetyper. Batterichefen var reserveløjtnant af marineartilleriet. Ved batteriet fandtes endnu ikke lytteapparater eller projektører.

Den tyske Ortskommandant i Skagen kunne allerede den. 24. juni gennem en annonce i Skagens Avis meddele, at der onsdag formiddag i tiden fra kl. 9.30 til 11.30 ville blive foretaget artilleriprøveskydning på strækningen fra Fyrbakken til Skagens fyr. Samtidig advaredes der på det skarpeste mod al sejlads i farvandet, der fra fyret strakte sig 10 sømil mod syd og vest til Ålbækbugten. Det ville sikkert også være tilrådeligt, at byens beboere traf deres forholdsregler af hensyn til de kraftige detonationer, der kunne forventes, og åbnede vinduerne så længe skydningen varede. 

Batterie Lützow. Foto: Museumscenter Hanstholm.

Batterie Lützow. Foto: Museumscenter Hanstholm.

Den 8. juli samme år meddelte den tyske værnemagt igen om prøveskydning fra artilleriet ved Sønderstrand. Samme dag lå den svenske fiskekutter Ester G 887 i Skagen havn for at opkøbe fisk til Sverige, og det var meningen, at kutteren skulle sejle fra havnen ved 15-tiden til Sverige. Skipperen måtte ikke forlade havnen, før hans kutter var blevet undersøgt af toldvæsenets personale og de tyske militærmyndigheder for eventuelle passagerer. Kutteren var imidlertid uden videre sejlet af sted kl. 14.15 uden det påbudte eftersyn. Det skyldtes dog muligvis, at der netop dags eftermiddag havde fundet prøveskydning sted ved Skagen, og at skipper Rosvik var blevet forskrækket og kun havde tænkt på at komme væk hurtigst muligt.

Batteri Lützow blev kun stående nogle få måneder, inden det blev fjernet. Hvorfor vides ikke med sikkerhed.

Efter besættelsestidens ophør ønskede Skagens turistforening gennem kaptajn H. C. Tversted at tilbageføre Fyrbakken til dens oprindelige skikkelse og atter være det minde, som den var tiltænkt, nemlig stedet hvor Skagens første fyr var placeret.