Parade for politimesteren

Oprettet 6. august 2022

Politimester Platou. Foto: Nordjyllands Politihistoriske Selskab.

Politimester Platou. Foto: Nordjyllands Politihistoriske Selskab.

Platou er ud af gammel embedsmandsslægt, og søn af kontorchef Platou i Østifternes Kreditforening, og hans bedstedfader var den kendte herredsfoged, konferensråd Platou, Nykøbing F.

Villy Platou, født 9. februar 1890 i København. Cand.jur. i 1914, By- og Birkefuldmægtig i Nykøbing S i 1914. By- og Herredsfuldmægtig i Store Heddinge i 1919, siden dommerfuldmægtig sammesteds.

Politimester for Frederikshavns politikreds 1935-1946 og politikommandør for Nordjylland 1945- 1946.

Politimester for Nordre Birk fra 2. august 1946. 

Politimester Platou, der siden politiets afvæbning har levet ”under jorden” og næsten samtidig udnævntes til regionschef for samtlige politistyrker fra Århus til Skagen, inspicerede i går styrkerne i Skagen ved en parade på banegårdspladsen, hvori deltog alle M- grupper og P-grupper samt politiet, der nu er i uniform. Bylederen, maskinmester Korsager, takkede grupperne, fordi de beredvilligt havde stillet sig til disposition. Repræsentant Tillge takkede på lokalkomiteens vegne styrkerne, fordi de frivilligt havde deltaget i arbejdet inden for M-grupperne og P-grupperne og rettede ligeledes en tak til politiet. Heldigvis har mandskabet i Skagen været forskånet for at blive taget af Gestapo, ligesom der ikke er mistet folk under aktionerne. Repræsentanten sluttede med at motivere et leve for den ungdom, der havde deltaget i dette arbejde.

Politimester Platou og frue foran indgangen til Skagensbanens stationsbygning. Foto: Lokalsamlingen i Skagen.

Politimester Platou og frue foran indgangen til Skagensbanens stationsbygning. Foto: Lokalsamlingen i Skagen.

Politimester Platou talte derefter og udtrykte en tak til styrkerne og udtalte sin glæde over, at der ingen dræbte var. En særlig tak rettede politimesteren til de Skagboere, der i et halvt år har skjult ham og udtalte derefter: ” Vi er i disse dage begyndt en aktion mod vore fjenders håndlangere. Hvis nogen forbavses over, at den og den ikke er interneret, kan jeg kun dertil sige, at vi endnu ikke er ved enden”. Stærkt bevæget bragte politimesteren derefter en hilsen til Danmarks første frihedskæmper, Hans Majestæt Kongen, hvem vi har så meget at takke for kongelig gerning under besættelsen. Politimesteren motiverede et nifoldigt leve for Danmarks første frihedskæmper. Forsamlingen sang ”Kong Christian”. Borgmester Geisnæs trådte derefter frem og hilste i hjertelige vendinger politimesteren velkommen tilbage til sin gerning og overrakte en buket røde roser fra Skagen by.

Brudstykker fra Skagens Avis fredag den 11. maj 1945.