"Lange Maren" mishandles

Oprettet 5. august 2022

Det grå fyr kort efter befrielsen den 5. maj 1945. Foto: Vor vej til 5. maj.

Det illegale blad ”Information” skrev den 23. november 1944:

Flere danske fyr er blevet evakueret for deres danske besætninger og overtaget af tyskerne. Det drejer sig om Hanstholm, Blåvandshuk, Skagen, Hirtshals, Lodbjerg, Bovbjerg. Halskov, Lyngvig og Middelgrundsfortet. Endvidere har tyskerne overtaget Hammeren fyr”. Det viste sig imidlertid, at Skagens fyr, det grå fyr eller Lange Maren, og signalstationen under tyskernes ophold var blevet ilde behandlet. Det gjaldt også fyrmesterboligen, den skulle grundig istandsættes. 

En stor del af de danske fyrtårne blev under besættelsen evakueret af det danske personale og taget i brug af tyskerne til bl.a. observationsposter. Her som andre steder blev resultatet hel eller delvis ødelæggelse, og store restaureringsarbejder blev derfor nødvendige efter besættelsestiden på en række af landets fyrtårne.

Således led to af Skagens fyrtårne, det grå fyr og det hvide fyr, stor skade under tyskernes herredømme under besættelsen og ganske særligt var Skagen fyr blevet hårdt medtaget og måtte gennemgå store reparationer, hvorimod Højen fyr slap meget billigere.

Det grå fyr blev kort efter besættelsens ophør atter tændt igen, men signalering fra stationen måtte vente på sig. I stedet måtte man ved nattetid morse fra fyret, men skibspassagen var i øvrigt endnu ikke nævneværdig på dette tidspunkt. Kun nogle få sejlskibe blev observeret.

Af personalet havde fyrmester Erik Mourits Hansen stadig opholdt sig her i Skagen, medens fyrassistenterne Palsbak og Hermansen havde været knyttet til Højen fyr. Deres kolleger, Jacobsen og Lindholm, beordredes til tjeneste ved henholdsvis Knudshoved og Kronborg, men de vendte tilbage til deres gamle arbejdsplads i Skagen.

Fyrmester Hanen, der kom til Skagen 1. november 1930, blev fra 1. oktober 1945 ansat som fyrmester på Kronborg. Ny fyrmester blev E. Fiedler Jensen, der tidligere havde været fyrassistent på Skagen fyr.