Skagenskutter redder engelsk flybesætning

Oprettet 3. august 2022

Fiskekutter S.304 Ove af Skagen samler under fiskeri i Nordsøen engelske flyvere fra deres redningsfløde og må sejle dem til England. Foto: Frihedsmuseet.

Skagenskutteren S. 304 ”Ove var den 17. august 1944 gået på fiskeri i Nordsøen med Hans Olsen som skipper og tre besætningsmedlemmer Carl Anker Jørgensen, Thomas Thomassen og Poul Jørgensen.

Fiskekutteren var sejlet ud fra Thyborøn sammen med S. 237 ”Else Saxberg” og S. 315 ”Jean Sømand”, men da Kutteren ”Ove” kun havde en mindre beholdning af brændselsolie med til en kortere tur, skiltes de. Da kutteren imidlertid ikke var vendt tilbage til havnen efter 14 dages forløb, og man frygtede, at den drev hjælpeløst omkring, blev den efterlyst i radioen, og tre andre Skagenskuttere gik ud i Nordsøen for at lede efter den forsvundne kutter.

Under fiskeriet var kutteren ”Ove” imidlertid blevet ledt hen imod en engelsk flybesætning, der opholdt sig i en gummiredningsflåde. Deres Lancaster bombemaskine var blevet så alvorligt beskadiget efter et møde med en tysk natjagermaskine, at den måtte nødlande i Nordsøen. Den engelske flybesætning blev taget med ombord, men kutterne måtte nu gå til Grimsby i England, hvor den danske kutterbesætning måtte forblive resten af krigen.

Et af besætningsmedlemmerne, maskinarbejder Poul Jørgensen, indtrådte straks efter ankomsten til England i den engelske marine, hvor han efterhånden forfremmedes til 2. maskinmester på minestrygeren FY36. Minestrygeren lå i begyndelsen af juni 1945 i Aarhus havn, og maskinarbejderen havde fået tilladelse til at besøge familien i Skagen.

 

Minestryger HMS-MMS-FY 36. Foto: Frihedsmuseet.