Flyveplads ved Skagen

Oprettet 26. juli 2022

I forbindelse med en større byfornyelsen af Skagen med anlæggelse af nye boligområder og vejanlæg blev ideerne om en flyveplads ved Skagen drøftet. Hidtil havde et stykke strand på Grenen fungeret som flyveplads for mindre flyvemaskiner.

I 1942 havde byen i den anledning haft besøg af et medlem af Statens Luftfartsvæsen for at bese forholdene. Det blev her konkluderet, at på grund af byens turistmæssige betydning ville der være behov for en offentlig landingsplads ved Skagen. 

Dansk flyvemaskine på Grenen i 1947. Foto i privat eje.

Imidlertid var det tyske luftvåben i 1942 begyndt etablering af en radarstation i området ved redningsstationen på Nordstrand, og planerne om en flyveplads ved Skagen løb ud i sandet.

Ønsket om en flyveplads ved Skagen var ikke ny. Flere gange havde spørgsmålet om anlæggelse af en trafikflyveplads på Grenen været på tale. Istedet måtte man stille sig tilfreds med en landingsplads for sportsflyvemaskiner.

"Vi omtalte for nylig. At statens luftfartstilsyn har nægtet at godkende stranden ud for Grenens badehotel som landingsplads for trafikflyvning mellem Gøteborg og Skagen, medens man stadig tillader, at sportsflyene lander på pladsen. Marineingeniør Eskildsen, luftfartstilsynet, udtaler, at medens man ikke stiller større krav til sportsflyverne, er det noget helt andet, når talen er om trafikflyvning med passagerer, så er vi strenge i vor krav, både til materiel og landingsplads. Sportsflyene kan lande, hvor de vil, det eneste, de har at sørge for, er den rent private sag at have tilladelse hos ejeren af den plads, de lander på. Sportflyvernes trafik blander vi os ikke ret meget i. Det er rigtigt, at vi nægtede at give landingstilladelse i Skagen på den plads, som man havde i sinde at benytte til trafikflyvning Gøteborg-Skagen. Men der er intet som helst i vejen for, at landingstilladelsen kan opnås, hvis man foreslår os en anden og egnet landingsplads, ligegyldigt om den ligger i Skagen eller Aalborg. For at en landingsplads kan være egnet skal den bl.a. have et passende græslag af en bestemt tykkelse, og det havde den foreslåede ikke. Vi kan ikke godkende en landingsplads for passagerflyvning, der kun består af sand, det ville være alt for risikabelt. Men vi, så lidt som toldvæsenet, vil lægge flyvning hindring i vejen tværtimod. Vi siger: jo mere flyvning des bedre. Men af hensyn til sikkerheden kan vi ikke fravige vor krav overfor faste flyveruter".

Skagens Avis 10. august 1935