Det var en brugde

Oprettet 25. juli 2022

Hajen bragt ind på Toldpieren i efteråret 1942. Foto i privat eje.

Hajen bragt ind på Toldpieren i efteråret 1942. Foto i privat eje.

”Brugde indtil 15 m lang planktonædende haj fra det nordlige Atlanterhav. Verdens næststørste fisk med en vægt på 4-5 tons. Fredelig og absolut ufarlig for mennesker. Ret almindelig i Norsøen og strander undertiden i de indre danske farvande” (Lademanns leksikon). 

Der har åbenbart hersket tvivl om arten af den store haj, der blev indbragt til Skagen. Her i bladet blev det påstået at være en brugde, og andre steder holdt man på en havkal. En skrivelse fra Aage J. C. Jensen, kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser, Charlottenlund slot, betegner det som en sensation af rang, hvis det havde været en havkal, da denne sjældent bliver over 3 meter, og hævder, at det ikke kan være andet end en brugde, hvilket også let vil kunne ses i Salmonsens leksikon, hvor begge hajer er vist.

Skagens Avis efterår 1942

Hajen overmænd. Foto i privet eje.

Hajen overmænd. Foto i privet eje.