Mindesten over byfoged Lund

Oprettet 25. juli 2022

Mindesten i Byfogedskoven

Mindesten i Byfogedskoven

Teksten på mindestenen:

Cancillirieråd Ole Christian Lund

Byfoged På Skagen 1803-28

Man satte ham dette minde

Fordi Han plantede 

Det var oprindeligt maleren P. S. Krøyer, der tog initiativ til rejsning af denne mindesten over plantagens grundlægger i 1905. Krøyer udførte personligt portrættet og gav udkast til mindestenen, der blev støbt i beton. På denne anbragtes portrætmedaljonen omgivet af en krans af ege- og bøgeløv med inskription udført i bronze.

I de følgende år tog mindestenens beton skade af det hårde vejrlig, og det blev ligesom en sport at brække bogstaver og blade af egekransen. På foranledning af overklitfoged Heilmann indsamledes et pengebeløb til istandsættelse af mindestenen i 1942. Billedhuggeren Sven Bovin fik opgaven, og han fremstillede en ny sten af bornholmsk sandsten, der blev forsynet med den istandsatte oprindelige bronzeprydelse.