Storstilet projekt om helt ny bydel bag ved servicestationen

Oprettet 19. juli 2022

Det byggeprojekt, som konsul Stuhr har udkastet, ser ved første øjekast både dristigt og stort ud, og man kan ikke lade være med at tænke på, hvordan folk rystede på hovedet, da den altid driftige konsul for nogle år siden foreslog at anlægge servicestationen ude ved Højensvejen. I dag er den ikke desto mindre et yderst rentabelt foretagende, som DDPA aldrig fortrød, at det satte kapital i. Sådan gik det med servicestationen, og det er slet ikke udelukket, at konsul Stuhr også denne gang har været mere klarsynet og forudseende end de fleste, og at projektet en skønne dag inden for en overskuelig fremtid er ført ud i livet. Projektet er i hvert fald højaktuelt i en tid, hvor Skagen lider under bolignøden.

Lad os i store træk ridse projektet op: Det går, som man ser af ovenstående plan, ud på at anlægge en hel lille by på det klitfyldte terræn, der fra tennishallen strækker sig langs Frederikshavnsvejen til statsplantagen og mod syd når et godt stykke ned mod Kattegat. Det er her meningen, når de projekterede brede og gode veje er anlagt, at udstykke 75 parceller, og her skal så opstå en helt moderne og delvis censureret villabebyggelse.

Som centrum i denne ”Skagens forstad” er det meningen at opføre en stor og smagfuldt indrettet pavillon på den store klit bag ved servicestationen, det højeste punkt på Skagens byjorder, hvorfra gæsterne vil have en storslået udsigt. Det kan tilføjes, at både kloak og elektricitet findes umiddelbart i nærheden og uden større vanskeligheder, vil kunne tilsluttes bebyggelsen. Som man ser, er det unægtelig et tiltalende projekt, der såfremt det gennemføres, kan komme til at betyde meget for Skagen.

Vi har bedt konsul Stuhr, som vi træffer i hans hyggelige sommerhus i Gl. Skagen, som sædvanlig struttende af vitalitet, fortælle os lidt om, hvorfor ham fremkommer med projektet nu, og hvorledes han har tænkt sig at realisere det. De mener, at tiden er inde til at komme med dette, som de beskedent kalder det, forslag til bebyggelse, konsul Stuhr? Ja, det mener jeg. Disse grunde, som jeg i sin tid erhvervede for selv at bygge et hus der, hvilket jo imidlertid ikke blev til noget, mener jeg frembyder den naturligste udvidelsesmulighed for Skagen by. Der er jo ingen tvivl om, at Skagen vil gå en stor fremtid i møde. For det første kan der sikkert ventes en betydelig turistinvasion efter krigens ophør, hvor Skagen vil blive samlingsstedet for utallige turister fra hele norden og dernæst er byen jo i en rivende udvikling, bl.a. vil den projekterede store udvidelse af havnen gøre Skagen til landets største fiskerihavn. Hertil kommer den betydelige hermetikindustri, som jo stadig vokser. Mange andre virksomheder vil naturligt og nødvendigvis følge efter, hvilket igen vil medføre, at også byggeriet tiltager. Boligforholdene må jo følge trit med byens udvikling, og at denne følger Hovedvejen viser sig jo kan klart derved, at byens idrætspladser danner grænsen mod øst i det projekterede byggeforslag. Med andre ord: byen vokser hastigt mod vest, og den vil før eller senere smelte sammen med den bebyggelse, der her er tale om. Hvorledes tænker de dem så denne bebyggelse? Det skulle være en lav bebyggelse, der jo er højaktuel for tiden, og en villabebyggelse, som den der er projekteret på tegningen, tror jeg vil vække berettiget interesse hos folk, der har øjnene åbne for den kommende tid. Planen viser, at der er virkelig god plads.

Grundene er ca. 4500 kvadratalen, og der er 75 i alt, så beboerne behøver altså ikke at blive generet af hinanden. Det kan være meget godt med de 2 værelseslejligheder med moderne bekvemmeligheder, men hvor der er børn, er pladsen for lille. Her vil børnene få rigelig plads til at tumle sig på inden for hjemmets rækkevidde og rigeligt med lys og luft. De mener altså, at familierne skulle kunne skabe sig særlige lykkelige og sunde forhold her? Det har jeg ikke sagt. Enhver er jo sin egen lykkes smed, men betingelserne for et sundt liv for ungdommen er til stede. Grunden er omgivet af skønne plantager mod øst og vest, og kongens villa med de smukke omliggende grunde danner grænsen mod syd. Facaden mod hovedvejen er over 1 km. lang. Er det deres mening at sælge de enkelte parceller f.eks. gennem et byggekontor? Nej min tanke er at sælge hele grundarealet til en eventuel liebhaver, men helst til et konsortium af unge friske fremadstræbende mænd, der her kunne bygge deres egen by. De har nu Østerby, Vesterby og Kappelborg. Vi finder nok også et navn til denne. f.eks.? Jeg har intet forslag. Navnet skaber Skagboerne nok selv. Jeg vil endvidere gerne have lagt en servitut på bebyggelsen, således at det hele kan blive virkelig smukt uden at blive for dyrt. Enkelte skal ikke få lov at ødelægge, hvad mange har været med til at skabe af smukt. Det skal ikke være nogen zigøjnerby, for jeg vil gerne være med til at bevare byens smukke indkørsel. 

Billede fra klittoppen, hvor den nye restaurant skulle ligge. i forgrunden vaskehallen til ESSO og i baggrunden minkfarme, fiskemelsfabrikkerne og masterne til Skagen Kystradio. foto i privat eje.

Og så indkørslen? Ja lad os endelig ikke glemme den kongelige bygningsinspektør, arkitekt Einar Packness, Aalborg, har projekteret og tegnet en meget smuk sommerrestaurant, dobbelt så stor som Løkkens strandpavillon, der skal ligge på den høje klit bag servicestationen. Herfra vil der være udsigt over Vesterhavet rundt Danmarks nordspids ned til Ålbæk bugten, et enestående panorama. Der alene ligger en oplagt stor forretning med store fortjenstmuligheder for driftige mænd. Der findes jo ikke på Skagen noget sted, hvor turisterne kan samles i større tal. Det vil med andre ord blive en pavillon som f.eks. Kilden i Aalborg, der kan rumme større møder, kongresser og lignende. Det vil trække folk til byen og dermed gavne hele næringslivet her. 

Fra Skagen Avis 8. juli 1941