Tysk sportsfest i byen

Oprettet 17. juli 2022.

Den tyske værnemagt i Skagen meddeler, at de herværende tyske tropper i morgen vil arrangere en storstilet sportsfest under medvirken af et stort soldaterkor på ikke mindre end 60 medlemmer samt et forstærket hornorkester. Kl. 15 marcherer de deltagende soldater under sang og musik gennem byen til S. B. bane, hvor der kl. 16 vil blive spillet en fodboldkamp mellem marinere fra havneflotillen og de tyske soldater fra 3. kompagni.

I pausen vil orkestret musicere og soldaterkoret synge, der er opstillet højtaleranlæg, for at alle kan høre, og kl. 17.30 marcherer soldaterne atter under musik og sang tilbage til deres respektive kvarterer.

Skagens avis 28. juni 1941

Skagen Boldklub, der måtte lægge bane til tyskernes sportsaktiviteter, var absolut ikke tilfredse med disse arrangementer og skriver derfor dette brev til Skagen byråd den 19. februar 1943.

Til Skagen byråd Skagen boldklub tillader sig herved at ansøge det ærede byråd om et tilskud til hjælp til fodboldbanens vedligeholdelse. Da vi i året 1942 har haft udgifter på banen til et beløb mellem 17 og 18 hundrede kroner (ifølge specificeret regnskab) begrunder vi vor ansøgning ud fra følgende: Vi har i årene 1940-41-42 (og begyndelsen er gjort også for 1943) haft den ”tyske værnemagt” til træning på vor bane, både tidligt og sent, og det er os ikke muligt at blive fri for disse. Et forlydende vil vide, at det er kommunen, der i sin tid har anvist værnemagten vor bane, men om dette er rigtigt, ved vi ikke bestemt. Et synes i hvert fald sikkert, at det ikke er en privat sportsforenings pligt at lægge fodboldbane og rekvisitter (mål og målnet) til en fremmed militærmagt. Det må afgjort være en stats- eller kommunal pligt at anvise en sådan militærmagts besættelsestropper en plads, hvor de kan udøve deres sport. Hvis ikke dette er rigtigt, findes der ikke overfor privat ejendomsret, lov og ret i Danmark. Vi har i disse godt 3 år modtaget 220 kr. fra værnemagten som en slags leje; ja i 1941 fik vi overhovedet intet. I disse dage har vi fået anskaffet nye målnet til en pris af godt 200 kr., og vi kan ikke fortsat blive ved med at holde vor bane i nogenlunde brugbar stand for os selv og for værnemagten, uden at kommunen hjælper os med et tilskud.

I håb om at møde forståelse indenfor for det ærede byråd angående denne vor henvendelse, imødeser vi gerne en bevilling af et passende tilskud, der står i rimeligt forhold til den ødelæggelse værnemagten forvolder vor bane.

Med højagtelse for Skagen Boldklub Albert Nielsen

Skagen byråd returnerede imidlertid skrivelsen til Skagen Boldklub og udbad sig en mere diplomatisk formulering.