Skagensbanens direktør dør

Oprettet 15. juli 2022

Danmarks nordligste beliggende sommerhus. Foto i privat eje og taget med ejerens godkendelse.

Tæt ved Batterivejens udmunding til Nordstrand ligger Danmarks nordligste sommerhus. Det blev bygget i 1927. Ejeren var direktør M. T. Hansen, driftsbestyrer af Skagensbanen.

Blot et par sommerhuse i dette område ved Nordstrand overlevede den tyske besættelse af hedearealerne ved Nordstrand.

Driftsbestyreren døde den 10. februar 1943 og blev begravet den efterfølgende lørdag om eftermiddagen fra hjemmet. I det store følge sås bl.a. amtmand Friis Jespersen. Ingeniør Worsøe, Scandia, Randers. Fhv. distriktschef Gustav Hansen, Roskilde, baneingeniør Beck, Roskilde, maskiningeniør Kjær, Odense, Skagensbanens bestyrelse in pleno, embedsmændene i Skagen og mange flere. Et væld af kranse var sendt til båren, og forrest lå to store signerede kranse fra kongen og dronningen og kronprinsen. I øvrigt bemærkedes signerede bånd bl.a. fra trafikministeriet, Skagen byråd, Hjørring byråd og mange flere.

Driftsbestyrer Hansen blev 60 år gammel. Han ansattes som elev ved statsbanerne i 1900 og blev få år efter assistent, men samtidig med at passe sin gerning læste han. Han ville være polytekniker, og han blev det med et meget fint resultat. Den 1. april ansattes han som driftsbestyrer ved den smalsporede Skagensbane, som han søgte at gøre så komfortabel som mulig, og da ombygningen blev vedtaget, blev det driftsbestyreren, der fik overdraget den ret vanskelige ombygning. Den 6. juli 1924 fandt indvielsen sted. Foruden sin gerning ved Skagensbanen var Hansen tillige teknisk tilsynsførende ved Hjørring privatbaner.

Ved banens indvielse dekoreredes driftsbestyrer Hansen med Ridderkorset og fik senere Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Hansen, der var født i Svendborg, fandt stor respekt i samfundet. Han mistede sin hustru i 1929, men efterlod sig en søn, der var frivillig i Finlandskrigen. Sommerhuset, der lå afsides på Batterivej, blev flere gange under besættelsen udsat for hærværk og indbrud, men gerningsmændene blev aldrig fundet.