Apoteker Klæbel dør

Oprettet 15. juli 2022

Ældre postkort af Skagen apotek

Skagens første apoteker, Victor Chr. Emanuel Klæbel, er i morges ved 5-tiden pludselig afgået ved døden i sit hjem i København 78 år gammel. Apotekeren, der i vinter i længere tid har ligget syg, var i den senere tid oven senge, men blev i morges ramt af et hjerteslag.

Skagens avis 4. april 1941

På et-årsdagen for den tyske besættelse af Danmark skulle Apoteker Victor Klæbel den 9. april 1941 begraves fra Frederiksberg kirke i København. En god ven af apotekeren ville i den anledning flage på halv i Skagen, og for ikke at genere den tyske besættelsesmagt ville han først hejse flaget kl. 13. Imidlertid kom tre tyske soldater forbi og forlangte, at flaget straks skulle fjernes, men inden han nåede dette, havde de tyske soldater selv skåret Dannebrogsflaget ned.

Efter 20 års virksomhed som provisor på Svaneapoteket i Randers kom Klæbel i juli 1904 her til byen som Skagens første apoteker. November 1911 fik han kongelig bevilling til at drive Svaneapoteket i Hjørring, og den 27. december 1922 bevilling til at drive Åboulevardens apotek i København. Et stort og fortjenstfuldt arbejde har apoteket Klæbel udrettet i Skagen, idet han er Skagen Turistforenings stifter, og som foreningens formand var det apotekeren, der i 1907 tog initiativet til afholdelsen af de første maleriudstillinger i teknisk skole, der senere blev oprindelsen til det nuværende Skagen museum, som efter Klæbels initiativ stiftedes 20. oktober 1908. Han har da også siden museets oprettelse været medlem af bestyrelsen og som sekretær og kasserer udrettet et meget stort uegennyttigt arbejde. Straks efter sin bortrejse fra byen byggede apoteker Klæbel sommervilla i klitterne vest for plantagen, hvor familien tilbringer hver sommer, men nogen hvile er det næppe for apotekeren, der daglig tilbringer det meste af dagen på museet, hvor sekretær og kassererpostens arbejde er vokset så stærkt, at det nu kræver en mands arbejde, men trods årene er apotekeren endnu i fuld vigør, og han får forhåbentlig lov at virke i endnu flere år i den gerning, som har hans store interesse.