Spærreballoner forårsager mange ødelæggelser

Oprettet 15. juli 2022

Løsrevne spærreballoner formentlig engelske er i nat drevet ind over store dele af Jylland og har forvoldt skade på det elektriske ledningsnet, ligesom også telefonnettet har lidt skade. Således har man Hanherred været uden lys siden i aftes. I Vendsyssel er den 20.000 volts hovedledning mellem Hjørring og Nørresundby afbrudt, ligesom en del biledninger er revet over, således at store dele af Vendsyssel har været uden lys hele natten. 38 transformatorstationer var uden kraft. En større styrke blev straks sat i arbejde med at udbedre skaden, som man regner med, kan være i orden til aften. 

Skagen slap heller ikke billigt fra de løsrevne spærreballoner, idet der ved 9,30-tiden viste sig en ballon kommende fra vest med direkte kurs hen over byen. Lange wirer med kroge hængte således, at de flere gange berørte jorden. Skaden blev også derefter, idet elektricitetsværkets hovedledning blev afbrudt i nærheden af købmand Walther Uggerholt, hvor en mast blev knækket over, og trådene lå hen over vejen. Forinden var en biledning ved fortidsminderne revet over, og i sin videre flugt nedrev den ledningerne bag jernbanestationen. Ballonen er også blevet observeret ved Grenen, hvor den på direktør Hoppes sommervilla har revet skorstenen af, ligesom der blev slået et større hul i taget.

Spærreballoner over Aarhus havn. Foto: Frihedsmuseet

Heldigvis skete der ikke skade på menneskeliv under spærreballonens færd hen over byen, selv om de lange wirer et par gange var i betænkelig nærhed af personer. En arbejder på banen måtte skyndsomst springe til side for ikke at blive ramt af en krog. Ligeledes var der bud efter postbilen, idet en wire kom svingende lige foran bilen, medens den opholdt sig på Markvejen.

Også telefonledningerne har lidt stor skade. Udenbys forbindelsen var dog kun afbrudt ca. 3 kvarter. Kl. 13.30 var man nået så vidt, at de elektriske ledninger var i orden i midten af byen, men endnu arbejdes der med febrilsk hastighed for at få telefon- og lysledninger ud fra hinanden i den vestre del af byen. Det, der søges bragt i orden først, er de elektriske ledninger, da en så vigtig institution som sygehuset er uden elektrisk lys. At få telefonforbindelsen i denne bydel bragt i orden i dag, lader sig næppe gøre. Det drejer sig her om ca. et halvt hundrede afbrudte forbindelser.

Der var i byen i dag almindelig forvirring over den pludselige afbrydelse af strømmen, man regnede først med, at det kun var en forbigående standsning på værket, men det rygtedes hurtigt, at en spærreballon havde forårsaget alvorlig ravage, hvorfor man flere steder blev nødt til at indstille driften indtil videre. I forretningerne måtte man have håndsvingene til kaffemøllerne frem for at male kaffe til de enkelte, der er så lykkelige at være i besiddelse af kaffemærker. 

Meddelelse fra den tyske Kriegsmarine, om at der er sket store skader på bygninger, og at man har nedskudt spærreballoner ved Hals, Skagen, Frederikshavn og Fredericia i september 1940

Det var ikke første gang, Skagen var ramt at spærreballoner. Allerede i september måned 1940 observerede man 2 spærreballoner over byen. Skagboerne hørte en aften kraftig ild fra antiluftskytset. Hen ad morgenen blev det opklaret, hvad der var skudt på, idet en spærreballon var blevet skudt ned over havet. Den stærke blæst førte den derpå nordpå, hvor den faldt ned midt i bundgarnene ud for Fyrbakken. Tidligt i morges forsøgte man at få ram på endnu en spærreballon. Den kom imidlertid meget højt og fortsatte ud over Skagerrak.

Skagens Avis 18. september 1940 og 1. marts 1941.