Skagenskutter skrues ned af isen

Oprettet 14. juli 2022

S.171 Nordjylland går ned. Fjerritslev Avis 30. januar 1941.

Besætningen, 3 mand reddet og bragt i havn af udenlandsk fartøj. Da der begynder at melde sig isvanskeligheder tog i søndags en del af Skagens kutterflåde ud for at søge til Hirtshals. Andre kuttere undgik i morges, men stødte mod en isbarriere ud for Grenen, hvor kutter ”Nordjylland”, der ejes af vodbinder Ottinius Sørrig og førtes af skipper Minus Jørgensen, fik et par planker trykket ind, og kutteren sank kort efter. Mandskabet, der foruden skipperen bestod af endnu 2 mand, blev reddet. 

"Nordjylland” var i følge med en del andre kuttere, og sydvest for Grenen kom den ind mellem store isflager, som pressede hårdt på kutteren. Man forsøgte med alle midler at få den fri, men de tunge flager skruede voldsomt op omkring kutteren. Plankerne begyndt at skubbe sig, og i næste nu var et par planker revet fuldstændigt op, og vandet fossede ind. Mandskabet så sig derfor ingen anden udvej end hurtigst muligt at få hjælp fra de nærliggende kuttere. Den nærmeste var ”Rota” S. 218, der føres af skipper K. F. Bruun, Ved et energisk arbejde fra mandskabet lykkedes det at få de 3 mand om bord, og et par minutter sank ”Nordjylland”.

Et udenlandsk fartøj bistod kutterne med at komme fri af isen, og da ”Rota” ikke kunne vende tilbage til Skagens havn, tog det udenlandske fartøj de tre skibsbrudne om bord.

Under det voldsomme pres af is, kutterne således kom ud for, skete der et mindre uheld, idet ”Fønix” S. 215, skipper Søren Marius Larsen, ikke kunne få manøvreret kutteren. Man ved endnu ikke, hvad der er i vejen, men antagelig er skruevingerne under trykket blev bøjet. Kutteren blev af det udenlandske fartøj taget med på slæb ind til havnen, hvor skaden nu vil blive udbedret.

Nordjylland hævet. Som det vil erindres, blev ”Nordjylland” s. 171 skruet ned af isen sydvest for Grenen. Mandag den 20. januar, da Skagens kutterflåde var på vej til Hirtshals. Man regnede kutteren tabt for bestandig, men skibsforsikringen mente den nok kunne bjerges, når vejrforholdene tillod det.

Bjerningsarbejdet blev overdraget stenfisker Aaen i Frederikshavn og en stenfisker i Ålbæk. Med to både forsøgte man så at finde kutteren, og i forgårs kronedes arbejdet med held. Efter et døgns arbejde havde man fået så meget hold i kutteren, at den kunne hæves, og i nat havde man fået slæbt kutteren hen i nærheden af havnen, men først ved middagstid i dag nåede man i havn, hvor båden foruden af de to stenfiskerbåde måtte holdes oppe ved hjælp af havnekranen, medens man ved hjælp af brandvæsenets motorsprøjte søger at pumpe kutteren læns, hvorefter den vil blive sat på bedding. ”Nordjylland” var ovenbords næsten ribbet for alt. Begge master var knækket og kun styrehuset stod tilbage.

Skagen avis 20. januar og 19. marts 1941.