Skagenstoget forsinkes i 12 timer

Oprettet 14. juli 2022

”Med højt humør efter en begivenhedsrig nat på Strandby station kom passagererne kl. 11 i formiddag til Skagen. I den stærke snestorm, der i aftes og i nat rasede over hele landet, brød trafikken mange steder sammen. Rundt om blev flere byer afskåret fra omverdenen. Heller ikke Skagensbanen, hvor der ellers sjældent har været snevanskeligheder, kunne klare den, idet nattoget fra Frederikshavn blev ikke mindre end ca. 12 timer forsinket. 

Skagenstoget på Hulsig Hede i 1941. Dieseldrevet motorlokomotiv M4 anskaffet i 1935.

Det ordinære tog afgik planmæssigt kl. 23 fra Frederikshavn, men ca. 300 meter fra Strandby station kunne toget hverken komme frem eller tilbage. Alt blev gjort for at få toget fri, men intet lykkedes, da snefaldet stadig blev voldsommere. Da det på grund af kulden var umuligt at opholde sig i toget, måtte de ca. 12 passagerer på en eller anden måde til stationen, og i den forrygende snestorm begyndte man at arbejde sig gennem de vældige snemasser og nåede heldigt frem, godt forfrosne.

På stationen var man klar over den alvorlige situation, passagererne befandt sig i, hvorfor man straks sørgede for, at der blev fyret kraftigt op, ligesom som der stod kaffe og smørrebrød og ventede på dem. Situationen blev taget med det allerbedste humør, selv om det gik ud over den kostbare nattesøvn. Efter måltidet kom kortene frem, og der blev spillet alt mellem himmel og jord den lange nat igennem. Enkelte forsøgte at sove men soveforholdene var imidlertid ikke gode, og hele selskabet deltog med iver i at få natten til at gå på behageligste måde, og før man næsten vidste af det, var det morgen, og der serveredes atter kaffe og smørrebrød. 

Tyske, her i Frederikshavn, anvendte også Skagenstoget til bl.a. orlovstransport. Foto i privat ege.

Man hørte fra ventesalen et fløjt, og der blev almindelig opbrud, for mon ikke det var toget, ganske rigtigt, toget kom, og uden hindringer af nogen art på det sidste stræk nåede nattoget ind til Skagen kl. 11 i formiddag, efter 12 timers forsinkelse.

Der var ikke mangel på humør, da selskabet atter var hjemme igen. De havde ikke andet end lovprisninger for den modtagelse, der var blevet dem til del på Strandby station. 

Foruden de til Skagen ankomne var endnu flere personer med fra Frederikshavn, det var nogle unge Jerupboere, som vovede at gå hjem i snestormen. Forhåbentlig er de kommet velbeholdne hjem uden at få en efterfølgende forkølelse”.

Skagens Avis vinteren 1941.