Fotograf og fisker udvises af Skagen

Oprettet 23. juli 2022

En fisker var i november måned 1939 ankommet til Skagen havn med sin husbåd ”Ulk”, hvor han boede sammen med sin hustru og datter. Han ernærede sig hovedsageligt ved fiskeri og fotografering og havde i anledning af, at alle i 1941 skulle have udstedt legitimationskort, fotograferet en række personer.

Han var ligeledes blevet set fotografere ved havnen, hvilket var ulovligt, og var derfor af kriminalpolitiet i Skagen blevet kraftigt advaret om ikke at overtræde dette forbud.

Paketskibe ved Toldpieren. Foto i privat eje.

Paketskibe ved Toldpieren. Foto i privat eje.

Ved en diskussion mellem ham og nogle andre fiskere på havnen i august 1941 skulle han have udtalt, at krigen ikke ville blive vundet med våbenmagt, men af soldaterkoner og deres børn, når de havde mistet tilstrækkelig mange af deres sønner, og manglen af levnedsmidler var blevet tilstrækkelig stor. Samtidig skulle han have udtalt sig i fornærmende og nedsættende vendinger om Hitler, Göring og Goebbels. Den højtrøstede diskussion på havnen var imidlertid blevet hørt af 2 tyske marinesoldater, der aflagde rapport om deres viden til den tyske havnekaptajn på Hotel Royal. Den tyske havnekaptajn, Oberleutnant Meyer, henvendte sig derefter til kriminalpolitiet for at anmelde fiskeren for at være mistænkelig og sandsynligvis kommunistisk spion, idet han over for tyske marinesoldater ikke havde lagt skjul på, at han var kommunistisk indstillet, ligesom han var fremkommet med forskellige fornærmende udtalelser om Tyskland. 

Annonce i Skagens Avis 1941

Annonce i Skagens Avis 1941

Det tyske havnekaptajn sendte derefter et brev til politistationen i Skagen.

”Havneovervågningsted, Skagen den 26.8.1941. Til Skagen politi, vedrørende nedsættende ytringer fra en fisker i Skagen. Ved soldaternes patruljetjeneste er det ofte blevet fastslået, at fiskeren, når han er om bord på sin fiskekutter, udøver fotoerhvervet. Ligeledes er han skyldig i at lade nedladende bemærkninger falde om Føreren for Stortyskland og det stortyske folk. Fiskere, der andet steds forholder sig helt neutralt, bliver inddraget i debatten og påvirket af hans indstilling. Nogle af hans udsagn er: 

Hitler vil blive lynchet af det tyske folk. De tyske kvinder og børn er allerede så magre som skeletter, da der i Tyskland næsten ikke er mere mad. Hitler skal forsvinde. Da krigen mod Rusland brød ud, jublede fiskeren og mente, at nu ville Tyskland blive rendt over ende af russiske soldater, og alle tyskere ville forsvinde. Dette ville være godt, for både Rusland og England ville kun det gode, de var i det mindste for arbejderne. Det var ikke som i Tyskland, hvor folket blot måtte arbejde for Hitler, Göring og Goebbels. Amerikanernes besættelse af Island hilste fiskeren velkommen, thi nu kunne Amerika gribe handlekraftig ind. Alle disse ytringer lader formode, at fiskeren sympatiserer med det kommunistiske parti, der nu er forbudt i Danmark”.

Havnekaptajnen ville i den anledning nærmere redegøre for situationen i en skrivelse til politiet, men han foreslog dog nu, om det ikke ville være rigtigst for at forebygge eventuelle fremtidige sabotagehandlinger på anlæg i Skagen havn, at fiskeren, der var fotograf og netop boede ved havnen, blev forbudt ophold i Skagen.

Under de fortsatte forhandlinger mellem den tyske havnekaptajn Meyer og politimester Platou i Frederikshavn foreslog havnekaptajnen atter, at det ville være rigtigst, at fiskeren blev forbudt ophold i Skagen. 

Forslaget blev forelagt fiskeren, og han meddelte efter nogle dages betænkningstid, at han agtede at flytte med sin husbåd til Lammefjorden, hvor han håbede på lovlig vis at kunne ernære sig ved fotografering og fiskeri.

Skagens Avis 19. september 1941

Skagens Avis 19. september 1941