Ulovlig fotografering

Oprettet 23. juli 2022

Carl Dreyer anklages

To ord ”trods det” fik den tyske efterretningstjeneste til at foranledige en undersøgelse af en feriegæst i Gl. Skagen. Den 5. august 1941 sendte den tyske efterretningstjeneste et brev, der var blevet opsnappet af den tyske brevcensur, til advokaten for særlige anliggender, Poul Kjalke, i København.

”Overtrædelse af forbuddet mod fotografering i Jylland.

Carl Dreyer, der opholder sig i sin feriebolig i Gl. Skagen, skriver til fru Poulsen, Lysaker, Oslo den 30. juli 1941. På grund af forholdene er det forbudt at filme og fotografere i store dele af Jylland, hvad der naturligvis gør mig ondt. Ministeriet har forbudt mig at få en særlig tilladelse til at fotografere, og jeg må kun fotografere på min egen grund omkring sommerhuset. Trods det laver jeg alligevel nogle film, som jeg senere håber at kunne sende til dig. Da muligheden består, at Carl Dreyer med ordene trods det antyder at ville overtræde forbuddet mod fotografering, anmodes det om at holde opsyn med Carl Dreyer”. 

En af Danmarks største samlinger af skibsnavne ejes af direktør Carl Dreyer, der har smykket sit store hus med de udskårne planker. Dreyer har haft hus i Gl. Skagen siden 1913. Her fortæller han historien om et navnebræt til professor Niels Bjerrum, der selv har boet på Skagen i 24 år. Foto: Billedbladet 1950

En af Danmarks største samlinger af skibsnavne ejes af direktør Carl Dreyer, der har smykket sit store hus med de udskårne planker. Dreyer har haft hus i Gl. Skagen siden 1913. Her fortæller han historien om et navnebræt til professor Niels Bjerrum, der selv har boet på Skagen i 24 år. Foto: Billedbladet 1950

På grund af denne henvendelse fra det tyske Abwehrstelle Dänemark måtte kriminalpolitiet i Skagen opsøge feriegæsten i Gl. Skagen. Han forklarede, at han dog næsten udelukkende fotograferede med farvefilm denne sommer på sin private grund ved sit sommerhus i Gl. Skagen. Gennem flere år havde han optaget film for landbrugsministeriet til brug for jagtrådet, og da han ønskede også at kunne fortsætte denne filmen i år, havde han direkte gennem rigspolitichefen og med anbefaling af landbrugsministeriet søgt om dispensation fra fotografiforbuddet i Jylland, idet han navnlig ønskede at filme ved Skagen og i de omliggende plantager.

Denne ansøgning blev dog afslået, og han havde i år kun filmet og fotograferet inde på sin private og indhegnede grund. Han havde en datter, fru Poulsen, der boede i Lysaker ved Oslo. Datteren havde tidligere hvert år ferieret sammen med ham og familien i Gl. Skagen. Hun havde også gerne villet være i Skagen i år, men hendes ansøgning om rejsetilladelse var blevet afslået, og Dreyer havde derfor skrevet et ganske almindeligt familiebrev til sin datter fra Gl. Skagen uden nogen som helst skjulte betydninger. Han havde også i dette brev omtalt fotografiforbuddet i Jylland, og han havde også skrevet, at han trods dette forbud nok skulle sende datteren nogle film fra Skagen, men han hævdede, at han dermed kun havde ment film optaget på lovlig vis inde på hans private grund. I samme forbindelse havde han i sommer optaget 5 eller 6 ruller farvefilm, som nu alle var sendt til aktieselskabet ”Kodak”, Østergade, København, hvorfra filmene var videresendt til fremkaldelse i Berlin, og han havde intet imod, at de fremkaldte filmoptagelser kontrolleredes, forinden han fik dem udleveret. Feriegæsten blev under opholdet i Gl. Skagen efter tysk ordre holdt under opsigt, indtil han rejste tilbage til sin bopæl i København.