Der skal udstedes 4500 pas i Skagen

Oprettet 17. juli 2022

Midlertidig kekendtgørelse af 17. maj 1941 om indførelse af legitimationskort for danske statsborgere og om opholdsbestemmelser for udlændinge indenfor et nærmere fastsat område af Jylland:

§ 1: Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder for et område af det vestlige, nordlige og nordøstlige Jylland, der afgrænses til den ene side af havet og til den anden side af en linje fra den dansk-tyske grænse stik syd for Tønder over Tønder, Løgumkloster, Holsted, Grindsted, Herning, Karup, Skive, Løgstør, Nibe, Aalborg og Hadsund til Aarhus, således at området omfatter samtlige de nævnte byer.

Skagens Avis 11. juni 1941

Skagens Avis 11. juni 1941

Der bliver mange, der i huj og hast må lade sig fotografere i de kommende dage på grund af det besværlige system med legitimationskortene. Kommunekontoret meddeler nemlig, at uddelingen af kortene, der ellers først skal træde i kraft den 6. juli 1941, vil blive påbegyndt allerede på fredag, og det foregår på den måde, at ca. 300 personer skal give møde hver dag, indtil uddelingen senest den 21. juni er afsluttet. Kortene vil blive uddelt i alfabetisk orden, og der begyndes med Vesterby og fortsættes med Kappelborg, Østerby og Gl. Skagen. Det drejer sig om kort til i alt 4500 personer.

Personer, der på grund af sygdom eller svagelighed ikke kan møde personligt, må anmelde dette på kommunekontoret, og der vil så blive truffet en særlig ordning for deres vedkommende. Som bekendt skal man medbringe et vellignende fotografi, og bor man i Vesterby og hedder Andersen, er det altså på høje tid at få fotograferingen overstået. Kortene skal som bekendt underskrives egenhændigt af indehaveren i personalets overværelse, Ser man dårligt, vil det derfor være klogt at huske brillerne. Endelig kan det lige nævnes, at det er temmelig risikabelt at undlade at få sit legitimationskort udstedt. Det medfører nemlig, foruden en masse besværligheder, i sidste instans anmeldelse til politiet og påfølgende strafansvar.