Spytklat mod tysker

Oprettet 15. juli 2022

En kontorelev havde den 26. april 1941 været på en lille aftentur på marken mellem Østerbyvej og den gamle Agergård og stod og talte med et par piger. På marken spillede nogle unge drenge fodbold, da en tysk marinesoldat Franz Otto kom gående fra Fyrbakken over marken for at komme hen til Agergården, hvor han sammen med nogle andre tyske marinesoldater var indkvarteret. Medens han spadserede over marken, blev han imidlertid ramt af en spytklat fra en af drengene. Soldaten blev rasende og løb efter en af drengene, men han var imidlertid let til bens og smuttede væk mellem nogle træer og huse.

Billede af batteri Lützow på Fyrbakken 1940. Fodboldbanens ene mål neden for Fyrbakken  kan ses til venstre. I baggrunden skimtes de fire sommerhuse og Skagens Badehotel på Grenen. Til højre for badehotellet ses Semafonen, det grå fyr og Betty Nansens hus. Foto: Museumscenter Hanstholm

Billede af batteri Lützow på Fyrbakken 1940. Fodboldbanens ene mål neden for Fyrbakken kan ses til venstre. I baggrunden skimtes de fire sommerhuse og Skagens Badehotel på Grenen. Til højre for badehotellet ses Semafonen, det grå fyr og Betty Nansens hus. Foto: Museumscenter Hanstholm

Soldaten var nu blevet godt sur, og han greb fat i kontoreleven og førte ham til politistationen, idet soldaten mente, at kontoreleven kunne fortælle nærmere om episoden. Han havde ganske vist set to drenge løbe forbi soldaten, men om de havde spyttet efter soldaten, havde han ikke set. En af drengene måtte senere fortælle, at han ikke med vilje havde generet den tyske soldat, men han var slem til at spytte, og muligvis havde han ubevidst ramt soldaten.