Hvad skete der i året 1941

Oprettet 14. juli 2022

Endnu et år er gået. begivenhederne har i det forløbne 1941 taget stærkt fart. Det ene land efter det andet er indblandet i krigen. Krigen med Rusland kom som en bombe og krigsbranden rasede herved næsten over hele Europa. Slutningen af året bragte ikke bedring i situationen, tværtimod. Amerika og Japan kom ind i krigen og på årets sidste dag raser krigsbranden over hele verden. For Skagens vedkommende er året gået sin stille og vante gang, og vi lader nedenstående revy fortælle:

2. januar: trafikministeren søger bevilling på 25.000 kr. til forarbejder og undersøgelser vedrørende en eventuel udvidelse af Skagen havn.

7. januar: de 25.000 kr. bevilges. Det samlede udbytte ved fiskeriet i Skagen i 1940 er steget fra 5.042.000 kr. til 6.855.000 kr.

9. januar: byrådet bevilger 10.000 kr. til prøveboringer efter naturgas.

11. januar: fhv. fyrpasser Søren Kruse dør 73 år gammel.

13. januar: luftværnsforeningen bliver dannet i Skagen.

18. januar: Skagen fiske-hermetikfabrik påbegynder fremstilling af Dansk Klipfisk.

20. januar: Skagenskutteren ”Nordjylland” skrues ned af isen sydvest for Grenen. Besætningen på tre mand reddedes.

23. januar: Redningsmandskabet ved redningsstationen Skagens Havn får af Emilie Robins leget en pengegave for udvist redningsdåd ved motorskibet ”Chiles” stranding.

25. januar: elektricitetsværkets generatoranlæg kommer i gang.

6. februar: skipper Jacob Knudsen dør 62 år gammel.

22. februar: store vejprojekter i Skagen til 248.900 kr. bevilges af byrådet. Skagens ældste, fhv. fisker Anders Thomsen Welle dør 95 år gammel.

24. februar: overklitfoged Heilmann og hans to sønner deltager i Danmarksmesterskaberne i hurtigløb på skøjter, men bliver overvundet af yngre københavnere.

27. februar: Kutter S. 158 ”Grethe” indkommer i havnen i synkefærdig tilstand efter at have været udsat for mineeksplosion.

28. februar: Skagenstoget kommer til Skagen efter 12 timers forsinkelse på grund af den hårde snestorm.

1. marts: spærreballoner forårsager store ødelæggelser på ledningsnettet. Skagen uden strøm i flere timer.

8. marts: familien Eberth sælger sine aktier i Skagens badehotel til arkitekt Julius Berg, der agter at opføre et nyt moderne badehotel på Grenen.

12. marts: den skattepligtige indkomst i Skagen er steget med 1.841.400 kr. Budgettet forhøjes med 37.400 kr.

14. marts: hustrumishandleren fra Gl. Skagen får ved retten i Frederikshavn 40 dages fængsel.

19. marts: Nordjylland hæves efter at have ligget på havets bund i en måned.

25. marts: kutter Fylla S. 79 ude for hård tørn på havet med motorstop i storm af vindstyrke 10.

4. april: apoteker Klæbel, KBN, tidligere Skagen dør 78 år gammel.

25. april kutter Andrea S. 87 hærges af voldsom brand, mens den ligger på bedding.

30. april: det nye alderdomshjem tages i brug.

6. maj: borgerforeningen rejser krav om en reservelæge ved Skagen sygehus, ligesom man ønsker biografforholdene ændrede.

12. maj: faretruende brand i elektricitetsværkets tørvegasanlæg.

13. maj: 20 tønder land af Hulsig hede brænder.

14. maj: byrådet drøfter billige rækkehuse, men der er ingen stemning for at bygge.

16. maj: direktør Brodersen lader biografen modernisere.

17. maj: Norden køber Skagens mejeri, som herefter nedlægges.

22. maj: de nørrejyske spejdere løber stafet til Aalborg.

25. maj: S.B. kommer i A-rækken efter en overlegen sejr over Hjørring med 11 mål mod 1.

3. juni: i Skagen udstedes 4500 pas til spærrezonen i Jylland.

4. juni: direktør Albert Jensen, A/S KKKK, er død, 56 år gammel.

11. juni:. Byrådet vedtager stort vejprojekt og regulering af indkørslen til Skagen. Billedhuggeren Axel Locher dør 62 år gammel.

23. juni: trafikminister Gunnar Larsen på lynvisit i Skagen.

26. juni: Aalborgkutteren A. 441 tørner mod bolværket i havnen og synker.

27. juni; 10 kystpolitibetjente kommer til Skagen og skal førte kontrol med sejladsen i havnen.

28. juni: tørvearbejder Edvin Christensen, søn af mejeriejer Christensen, Hulsig, forulykket under tørvegravning i Hulsig.

30. juni: fhv. fisker Mads Peter Møller dør 85 år gammel.

1. juli: maleren Fr. Lange dør, 71 år gammel. Kutter Platessa S. 172 får masterne knækket efter sammenstød med opankret damper.

2. juli: Aalborgkutteren Søblomsten hæves.

6 juli: sekretær Falck Hansen taler til 2000 mennesker ved stort møde i auktionshallen.

17. juli: ny kassefabrik åbnes under ledelse af tømrer William Petersen.

22. juli: fru Betty Nansens skuespillere begynder prøverne på ”Ambrosius” på Sønderstrand.

20. juli: 1500 mennesker overværer en fornøjelig dyst på fodboldbanen mellem S.B.´s Old Boys hold og et hold fra handelsstandsforeningen.

22. juli: dramatisk ildløs i værelse på Jeckels hotel efter børns leg med tændstikker i sengen.

23. juli: byrådet vedtager, at der skal bygges en helt ny gade med 12 bolighuse.

25. juli: vinduesrude, der virkede som brandglas, forårsager ildløs hos skipper Chr. Jensen.

29. juli: fru Gerda Pade dør 53 år gammel.

4. august: Betty Nansen har planer fremme om at lave film og storbiograf i Skagen.

6. august: turistforeningen arrangerer algang i Skagen.

7. august: Skagen skytteforening fejrer 50-års jubilæum.

9. august: Skagenskutteren Korea S. 127 bombes i Nordsøen af flyvemaskiner. Bedstemanden Carl Jensen tager ikke eksploderet bombe og kaster den i havet. Han omtales hædrende i alle landets blade.

16. august: det vedtages at bygge stort isværk i Skagen.

21. august: mystisk hestesygdom florerer i Skagen. 2 hest døre og flere blev hårdt angrebne. Skagens nuværende kirke fejrer 100- års jubilæum. Kongen og dronningen sender lykønskningstelegram.

25. august: den 25-årige fisker Eskild Pedersen drukner under landdragningsforsøg udfor Højen fyr.

3. september: apoteker A. Gregersen, Smallegades apotek, KBN. Dør 61 år gammel.

5. september: sommersæsonen på Skagen ebber ud. Hotelejerne nogenlunde tilfredse med sæsonen.

17. september: KKKK´s generatorkutter Ras ankommer til Skagen. Det er den første kutter af sin art i Danmark.

18. september: byrådet vedtager at bygge 20 bolighuse. Kommuneregnskabet viser et overskud på 85.000 kr. En 7-årig pige, datter af murer Christiansen, Gl. Skagen, kvæstet hårdt efter at være påkørt af lastbil.

19. september: Skagenshavnens udvidelse kan betragtes som sikret.

22. september: biografens modernisering tilendebragt.

25. september: avlsbruger Johannes Chr. Jensen, Ullerupgård, dør 78 år gammel.

26. september: Kongens 71-års fødselsdag festligholdes ved en række nationale fester i byens foreninger.

28. september: trafikminister Gunnar Larsen og folketingets havneudvalg besøger Skagen.

3. oktober: luftalarm over Skagen.

8. oktober: fiskemelsfabrikken Nordjylland påbegynder større udvidelse, der vil kunne tredoble kapaciteten. Byrådet vedtager at ansætte den længe ønskede reservelæge. Ved en smuk højtidelighed indvies Skagens alderdomshjem.

9. oktober: 5 bundgarnsfiskere i livsfare efter at en pæl borer sig gennem jollens bund. En nærliggende båd reddede de nødstedte. Frelsens hær i Skagen har bestået i 50 år.

10. oktober: 2000 mennesker overværede luftværnsdemonstrationen i Skagen.

13. oktober: Niels Bukh giver for en overfyldt tennishal en strålende opvisning. Dronningen ankommer til Skagen på et to dages ophold.

20. oktober: Rasmus Jensen begår indbrud hos købmand Ruth i Gl. Skagen, hvor han stjæler jernpengekasse indeholdende mellem 3-400 kr., og et større parti cigaretter.

29. oktober: efter voldsom snestorm er Sagen uden forbindelse. Antal telegrafpæle knækkede son tændstikker og en mængde telefonledninger blæste ned. Byen uden elektricitet fra middag til sen aften.

4. november: en skiklub bliver dannet i Skagen med overklitfoged Heilmann som formand.

7. november: fri Kristine Købsted falder død om på Storebæltsfærgen.

13. november: fhv. fisker Poul N. Ottesen dør 77 år gammel.

16. november: luftalarm over Skagen. Fisker Albert Madsen har i 25 år været forsvarsbrødrenes kasserer.

18. november: Rasmus Jensen idømmes ved retten i Frederikshavn 8 måneders fængsel. Indenrigsministeren ophæver påbuddet om de hvide armbind.

20. november: Skagenskutteren S. 54 indbringes til Thyborøn havn efter at have drevet hjælpeløst om på havet i 5 døgn.

23. november: orkesterforeningen har bestået i 10 år.

29. november: to kuttere kolliderer i havnen. Frederikshavnerkutteren får alvorlig lækage.

1. december: kommunen opgiver at bore efter mere gas efter tre mislykkede forsøg, der har kostet 10.000 kr.

8. december: lærer D. M. Jensen, dør 37 år gammel. Fiskemelsfabrikkerne genoptager virksomheden efter at have ligget stille nogle dage på grund af skarpe indgreb i størrelsen af de fiskesorter, der måtte anvendes til fremstilling af fiskemel, og som affødte en skarp protest fra Skagen fiskeriforening.

10 december: byrådet vedtager at udskrive en arkitektkonkurrence til en ny skoleudvidelse i Skagen. Der bevilges 200 kr. til istandsættelse af byfoged Lunds mindesmærke.

15. december: Tønnesens købmandsforretning i Vesterby har bestået i 50 år. Juleindsamlingen i Skagen kommer op på 600 kr.

18. december: folketællingen i Skagen er opgjort og viser stigning på 275 indbyggere til 5633.

20. december KKKK ´s anden generatorkutter kommer til Skagen.

21. december: fiskerne protesterer mod maksimalprisordningen på sild og torsk.