Hvad skete der i 1939

Oprettet 14. juli 2022

”Så gik det år.

Det var spændende ganske vist, fyldt med store og skæbnesvangre begivenheder, et år der vil stå uudsletteligt prentet i historien, men det var mørkt, dystert og ondt, og det gav os ikke noget godt. Europa gik amok. Ragnarok væltede ind over landene, og blodige begivenheder, lammende restriktioner, store økonomiske byrder fulgte efter. Vi er sluppet for krigen, endnu da, men den har ramt os ubarmhjertigt hårdt på søen. Mange danske skibe er blevet minernes og torpedoernes bytte, mange modige og uforfærdede sømænd fandt døden på deres udsatte post, og mange hjem blev knuget af sorgen. Nej, det var et frygteligt år, og det er med lettelse, vi siger farvel til det. Vi ønsker ikke at leve det om igen.

Men bliver det næste år bedre? Er der ikke bare mørke og nye rædsler forude, vil vanviddet ikke rase videre i det nye år, idet næste og det næste med? Vi ved det ikke. Vi håber bare det bedste, og vi forsætter håbet i et eneste ord: Fred.

Her i Skagen har vi mærket dønningerne fra det store opgør, og vi er af og til kommet det på forfærdende nært hold. Men ellers har vi levet året stille og roligt, som det sømmer sig for en lille by, de samme bagateller, de samme små rivninger, de samme sorger, de samme glæder. Men lidt er der dog sket, selv om meget af det måske er glemt. Vi kaster et blik tilbage og ridser året op i små glimt, der var med til at præge det, sådan som det formede sig for Skagboerne.

15. januar. Skagenskutteren ”Ane Kirstine” S 101, der førtes af fiskeskipper Chr. Christensen Frænde, var under en snestorm sent på eftermiddagen ude for en dramatisk oplevelse på Grenen. Stemplet i motoren løb fast, og kutteren drev ind mod land, hvor den af en vældig brodsø blev slynget tværs over sandtungen på Grenen. Det lykkedes den bagefter at reparere motoren og slippe velbeholden i havn.

20. januar. Fejden mellem Hirtshals og Skagen om at få den nye radiostation for skibsfarten ender i Skagens favør efter at skibsfartens og fiskeriets organisationer har skredet ind og givet Skagen-planerne deres tilslutning som den eneste fornuftige løsning.

25. januar. En af Skagensbanens rutebiler vælter ved Elling i grøften med 30 passagerer efter i forvejen at have påkørt og dræbt en gammel døv mand, der var cyklet ud foran bilen. Ingen passagerer kom noget alvorligt til.

26. januar. Tyskerne Heinrich Wiedemann og hans søn Chr. Wiedemann, der var tiltalt for gennem en årrække at have drevet spionage på Skagen, idømmes ved Københavns byret 8 måneders fængsel og skal efter udstået straf udvises af landet.

15. februar. Hotelejer Rifbjergs bungalow i Kandestederne nedbrændte under dramatiske omstændigheder. Rifbjergs små børn måtte i sidste øjeblik reddes ud gennem et vindue. Tre pragtfulde jagthunde indebrændte og uerstattelige kunstgenstande, som Rifbjerg havde samlet gennem år, gik op i luer.

22. februar. Der er stort postyr på borgerforeningens generalforsamling, hvor barbermester Carl Voxnæss under en række dramatiske scener rejser sig og forlanger byrådet styrtet, fordi byrådsmedlem Fr. Oscar ikke har dansk indfødsret. Det viste sig dog senere, at Fr. Oscar var så vaskeægte dansker, som nogen kunne forlange, og gassen gik af ballonen.

23. februar. Skagenskutteren ”N. A. Ottosen”, der førtes af skipper Harry Ottosen, blev ud på aftenen i hårdt vejr ramt af en brodsø udfor Grenen og slynget rundt. Skipperen blev slynget udenbords, men bjergede sig op på styrehusets tag. Det lykkedes senere redningsbåden at bjerge kutteren og dens besætning velbeholden i havn efter 12 timers anstrengende bjergningsarbejde.

5. april. Kongen og Dronningen ankommer til Klitgården og bliver forbavset over den smukke modtagelse, Skagen har beredt majestæterne i anledning af 25-års jubilæet på Klitgården. Modtagelsen skete med vajende flag og rungende hurraer, og der var i dagens anledning rejst en imponerende æresport ved Klitgården. På vejen herop knuste kongetoget en lastbil i overskæringen ved Hulsig, men der skete kun materiel skade.

13. april. Kransen blev hejst på det nye vandrerhjem i Gl. Skagen, der i løbet af sommeren skulle sætte rekord med over 3000 besøgende.

14. april. Brandsprøjten blev om aftenen alarmeret til brand på Klitgården, og det meste af byen styrtede efter den for at få en gevaldig omgang lamperøg. Det viste sig, at det var et spejderbål på stranden neden for Klitgården, der var skyld i den falske alarm.

23. april. 3 af Christopher Nielsens bundgarnsjoller bliver overrasket af en forrygende storm ved Nordstranden. En af jollerne kæntrede og sank, og den 23-årige bundgarnsfisker Arnold Christensen fra Ålbæk, der var eneste mand om bord, druknede.

10. maj. Beboerne på Skovvejen bliver opskræmt af en tilsyneladende gal mand. Der optrådte i underbukser og hvidt gevandt i de såkaldte ”Præstens Graner” og generede forbipasserende damer. Der blev foranstaltet en veritabel klapjagt på ham, men det lykkedes aldrig at finde ham.

19. maj. Den sidste omgang i den store fredningsdyst om Grenen udkæmpes på Clausens Hotel og ender med, at overfredningsnævnet optager sagen til kendelse. Denne er ikke faldet endnu.

21. maj. Johs. Poulsen bliver bisat ved enkel og gribende højtidelighed i sin gravhøj i klitterne ved Hulsig. Bisættelsen skete i dybeste hemmelighedsfuldhed og blev kun overværet af en snæver kreds af den store skuespillers slægt og venner.

22. juni. Sent på natten udbrød der en panikbrand på Skagens Hotel, idet der gik ild i nogle fernisdunke, der lå ved foden af hovedtrappen. Gæsterne styrtede hovedkulds ud på gaden i den allernødvendigste påklædning, men det viste sig, at der ikke var grund til ængstelse, og branden blev hurtigt slukket på grund af en fiskers resolutte indsats.

7. juli. Den nye lodsbåd ”Skagen” ankommer hertil for at afløse den gamle veltjente damper ”Skagerak”.

17. juli. Den store symfonikoncert i auktionshallen til fordel for fiskernes enkekasse finder sted for stuvende fuldt hus med Georg Høeberg på dirigentpladsen og blev en enestående succes. Koncertens ophavsmand, komponisten Haakon Børresen, lover at give den dacapo til næste sommer. Koncerten gav et overskud på godt og vel 300 kr. til enkekassen.

8. august. Bundgarnsfiskerne ved Skagen forsøger med held at ”bedøve” tunfiskene med karbid for at få dem til at forholde sig rolige, mens de hales indenbords. Forsøgene vakte interesse landet over.

18. august. Astrid Noachs statue af Anna Ancher afsløres ved en smuk og stemningsfuld højtidelighed i Brøndums gamle have under overværelse af en repræsentativ forsamling med de mest fremragende navne indenfor dansk kunst og museumsvirksomhed i spidsen.

3. september. Skagenskutteren Nordstrand bliver minesprængt udfor Esbjerg på vej hjem fra Englandsfiskeriet. Fire unge skagensfiskere, hvoraf de 3 var gifte og havde børn, omkommer.

27. oktober. Med 7 stemmer mod 4 vedtager byrådet efter en langstrakt debat at bygge det ny alderdomshjem ved siden af præstegården. Projektet lød på knap 300.000 kr.

5. november. KFUK i Skagen fejrer 25-års jubilæum.

29. november. De første miner driver ind på stranden ved Skagen, vækker i begyndelsen opsigt, men ender med at blive en dagligdags begivenhed. Af og til klirrer ruderne i byen, når minørerne sprænger minerne i luften.

10. december. Forsvarsbrødrene fejrer 40-års jubilæum ved en storstilet fest på Skagens Hotel, efter siden starten at have udbetalt ca. 30.000 kr. i pengehjælp.”

Skagens Avis 30. december 1939