Skagen kystradio

Oprettet 9. juli 2022

Den 1. september 1945 blev Skagen kystradio, som den 4. radiostation i en række på 5, indviet af telegrafingeniør Wamberg fra generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet med 5 års forsinkelse.

Den første kystradio blev oprettet på Flådestation Holmen i København i 1908., og 6 år senere kom Blåvand radio. I 1917 placeredes en kystradio i Lyngby, og senere som omtalt Skagen radio i 1945, og den sidste kystradio i Rønne.

Skagen kystradio var indrettet til telefoni med fiskefartøjerne og mindre skibe, og for telegrafi med større skibe. Radiostationen var underlagt postmester Fryd og med overassistent Breyen som daglig leder.

Skagen radios modtagerstation ved Buttervej

Skagen radios modtagerstation ved Buttervej

Udvidelse af antallet af kystradioer med en ny station i Nordjylland blev aktualiseret af flere forhold i 1930´verne. Flere og flere handelsskibe og både danske og andre nordiske landes fiskefartøjer fik installeret radiotelefonanlæg. Samtidig steg antallet af skibe med op til 20.000, der årligt passerede Grenen. Ydermere var modtage- og sendeforholdene nord for Hanstholm så dårlige, at det meget ofte var vanskeligt for skibene at komme i kontakt med enten Blåvand radio eller Lyngby radio.

Således måtte dampskibet ”Skagen”, der sejlede i rutefart mellem Kristiansand i Norge og Hirtshals, under et voldsomt uvejr i efteråret 1937 gå til Frederikshavn, da kaptajn Anton Gitmark ikke kunne få forbindelse med de to kystradiostationer for at få oplyst besejlingsforholdene ved Hirtshals. 

Hjørring hærradio omtrent midt i billedet. Foto: Rigsarkivet, Hærens bygningstjeneste

Hjørring hærradio omtrent midt i billedet. Foto: Rigsarkivet, Hærens bygningstjeneste

Efter adskillige forhandlinger om den bedste placering af en ny kystradio i Vendsyssel besluttede myndighederne, at stationen skulle placeres ved Skagen, hvor de bedste modtage- og sendeforhold var til stede. Andre forslag var også under overvejelse. Således var der røster fremme om at anvende en hærradiostation ved Ulvkærgård i Skibsby, men forholdene her var dog ikke ideelle for en kystradio. Hjørring radiostation blev kort efter den tyske besættelse af landet beslaglagt af den tyske Kriegsmarie, og her blev opført en stor radio- og pejlestation, der kunne aflytte skibenes radiotrafik langt ud i Atlanterhavet.

I september måned 1939 afholdtes licitation over modtagerstationens bygning ved masterne nær Buttervej. Arbejdet med opførelsen af bygningen blev tildelt lokale håndværkere, og arbejdet forventedes færdigt i løbet af 10 uger.

Selve bygningen var på en etage med 2 værelser, og den støbtes helt i jernbeton. Ingeniør Wamberg fra radioingeniørtjenesten med et par eksperter foretog undersøgelse, godkendelse og overtagelse af radiomasterne, som var bygget af tømrerfirmaet Storm i København, bygmesteren af hovedbanegårdens hallers elegante tømmerkonstruktioner. Til stede var også firmaets repræsentant i Skagen, cementstøber Ruth.

Arbejdet på den nye radiostation blev imidlertid en del forsinket på grund af krigssituationen. Mange af de materialer og apparater, der skulle anvendes ved den daglige drift, skulle importeres fra udlandet og blev stærkt forhalet. Man nåede dog at få 8 tromler med adskillige kilometer kabel, der skulle forbinde de to stationer i terrænet ved henholdsvis Buttervej og Winthersvej med hovedcentret på postkontoret.

I slutningen af november måned 1939 gik man i gang med opførelsen af masterne ved senderstationen bagved Winthers plantage. Skagen radio, der blev færdigbygget umiddelbart efter det tysk overfald på Danmark, kom aldrig i funktion under besættelsen, men allerede i maj måned 1945 besigtigede to teknikere stationen, hvor der imidlertid skulle foretages gennemgribende reparationer, førend den kunne sættes i gang. 

Skagens radio som ruin på Jens Winthersvej. Foto i privat eje.

Skagens radio som ruin på Jens Winthersvej. Foto i privat eje.

Efter krigen voksede antallet af samtaler, og for at kunne håndtere den stadig stigende trafik måtte Skagen radio i 1953 flytte fra postkontoret og ud i nye moderne lokaler på Jens Winthersvej.

Skagen radio lukkede 30. november 1993.