Krigsretten i Skagen

Oprettet 13. juli 2022

Tinghuset i Skagen, der under den tyske besættelse også husede den tyske krigsret. Foto i privat eje.

Tinghuset i Skagen, der under den tyske besættelse også husede den tyske krigsret. Foto i privat eje.

Falckstationen i Frederikshavn. Foto: Bangsbo Lokalarkiv via Erik Christensen

Falckstationen i Frederikshavn. Foto: Bangsbo Lokalarkiv via Erik Christensen

Automobilulykke ved Hulsig kostede to danskere livet.

Lørdag den 25. maj 1940 anmeldte kaptajnløjtnant Langner fra den tyske værnemagt i Skagen, at der ved 24-tiden om natten var sket en bilulykke ved Hulsig, idet hans chauffør uden hans tilladelse havde kørt med hans bil. Det var en 4- personers vogn af mærket Mercedes med reg. nr. WM 1252. På ulykkestidspunktet befandt der sig i bilen foruden chaufføren 5 danske personer. 

Under kørsel på landevejen, hvor den i et skarpt sving drejede over jernbanesporet i Hulsig, var bilen kørt ud over en grøft, mod en vejsten og en signalmast. Ved ulykken var i al fald en af de danske passagerer blevet dræbt, hvorimod den tyske chauffør, der var blevet bragt til Skagen sygehus, kun var kommet lettere til skade. I et foreløbigt forhør havde chaufføren oplyst til sin overordnede, at han forud for ulykken havde nydt mindst 3 øl. Doktor Jarnum, Skagen sygehus, blev derfor tilkaldt for at foretage en spiritusundersøgelse af den tyske chauffør.

Ambulance på Budolfi Plads i Aalborg 1941: Foto: Nordjyllands Politihistoriske Selskab.

Ambulance på Budolfi Plads i Aalborg 1941: Foto: Nordjyllands Politihistoriske Selskab.

Falcks redningskorps i Frederikshavn var blevet alarmeret om ulykken i Hulsig, og da man var ankommet til ulykkesstedet, var slagermester Svend Hesselholt død, medens gårdejer Peter Larsen, Rannerød i Hulsig, i stærkt tilskadekommen tilstand var blevet bragt til sygehuset i Frederikshavn, hvor han afgik ved døden samme morgen. I ulykkesbilen havde der yderligere været 3 andre passagerer, nemlig en tjenerelev, en fiskehandler og en maskinmester, som dog kun havde fået mindre alvorlige knubs.

Fredag aften havde tjenereleven opholdt sig i restaurationen på Foldens Hotel, da en tysk soldat kom ind og fik serveret en pilsner. Lidt senere ankom fiskehandleren, der talte godt tysk, og alle tre faldt i snak over en øl. Den tyske chauffør fortalte nu, at han havde en bil til sin rådighed, og han ville gerne invitere på en køretur.

De kørte ud til Ruths Hotel i Gl. Skagen i den tyske militærvogn for at nyde nogle pilsnere, og på vej ind mod Skagen mødte de på Højensvej slagermester Hesselholt og maskinmesteren, som kom med op at køre.

Slagtermester Hesselholt ville gerne træffe gårdejer Peter Larsen i Hulsig i anledning af en handel med får, og man kørte derfor til Hulsig. Gårdejer Peter Larsen var på samme tid gået hen til købmanden i Hulsig for at hente et brød, som hans hustru havde bestilt tidligere på eftermiddagen. Medens de stod og talte sammen uden for forretningen, kom den tyske vogn til stedet og standsede, og de danske passagerer ville købe spiritus af købmanden. Han sagde først nej, men da både Hesselholt og Larsen var gode kunder i forretningen, gav han efter. Efter at de havde drukket nogle pilsnere, satte de sig igen ind i bilen, nu også med gårdejeren, for at køre ud til hans gård i Rannerød. Den tyske chauffør startede vognen med de afblændede lygter og kørte hurtigt sydefter. Det var meget en meget mørk og regnfuld aften, og pludselig mistede chaufføren kontrollen over bilen, som fløj over vejsvinget ved jernbaneoverskæringen i Hulsig, hvor vognen dog blev stående på alle fire hjul. Ved den voldsomme ulykke var både slagtermester Hesselholt og gårdejer Larsen blev slået bevidstløse, men det lykkedes for den tyske soldat og to af passagerne at banke mejerist Holger Christensen op, og han sørgede for, at der blev rekvireret en læge og en ambulance, som ankom efter nogen tid. 

Tyske soldater på Banegårdspladsen i juli 1940. I bagrunden Clausens Hotel og bager Winthers forretning med tilskoddede vinduer. Foto i privat eje.

Tyske soldater på Banegårdspladsen i juli 1940. I bagrunden Clausens Hotel og bager Winthers forretning med tilskoddede vinduer. Foto i privat eje.

Den 17. juni 1940 nedsattes den tyske krigsret i det gamle tinghus, hvor nu Skagen lokalsamling har til huse, for at behandle sagen mod Obergefreiter Johannes Nowaczeck, der anklagedes for uagtsomt manddrab i en bilulykke ved Hulsig, hvor slagtermester Svend Hesselholt og gårdejer Peter Larsen var blevet dræbt. Krigsretten bestod af dommer Dr. Lippert, anklager Junghans, forsvarer Land, motorsagkyndige Marwitz og J. Hahler Sørensen og som tolk Leutnant Hansen, Ortskommandanturen i Frederikshavn. Som anklaget stod chauffør Obergefreiter Johannes Nowaczeck, og som vidner førtes alle de implicerede personer.

Obergefreiter Nowaczeck idømtes ved den tyske krigsret 1 års fængsel for uagtsomt manddrab og forsætlig ulydelighed mod tjenstlig befaling.

De omkomne Hesselholt og Larsen blev henholdsvis begravet på Skagen Assistens Kirkegård og Hulsig kirkegård under stor deltagelse fra byernes borgere. I begravelserne deltog desuden også Stützpunktkommandant Becker, havnekaptajn Forch og Kapitänleutnant Langner, og den tyske afsnitskommandant Becker kunne i sin dagbog notere, at det havde vakt almindelig anerkendelse blandt de afdødes pårørende, at tyske officerer havde deltaget i begravelserne.