Skagen Rev Fyrskib

Oprettet 11. juli 2022

I dagene op til den tyske invasion af Norge og Danmark indrapporterede de danske fyrskibe deres observationer om de mange tyske krigsfartøjers sejlads op gennem Kattegat til forsvarsministeriet.

Skagen Rev Fyrskib. Foto: Rigsarkivet

Skagen Rev Fyrskib. Foto: Rigsarkivet

Skibet var på 171 Bruttoregisterton. Det var forankret til havbunden, hvor der var 30 meter dybt vand med en 350 meter lang kæde, der lå i en stor bue under skibet. Anker og kæde vejede 7-8 ton. For at båden ikke skulle vippe for meget, var der påsat store jernplader på skibets sider under vandlinjen.

Under et besøg på fyrskibet af journalist Frits Høyrup og fotograf William Lerche i december 1945 fortalte to af besætningsmedlemmerne om de første bevægede dage efter den tyske invasion af Danmark.

”Få dage efter den 9. april kom nogle tyske ubåde og spurgte, om vi havde set engelske ubåde. De havde os mistænkt for at være base for engelske ubåde. Det var noget grundigt vrøvl, men dagen efter dette besøg kom de igen. De troede ganske bestemt, at der lå fjendtlige ubåde ved skibet. Pludselig begyndte de et bombardement med dybvandsbomber ikke langt fra fyrskibet. Det kan nok være, at skibet rystede, når bomberne eksploderede i havet, men der skete heldigvis ikke skibet noget. Under disse bevægede dage var der for øvrigt også en razzia om bord. En tysk hurtigbåd lagde til, og 10 mand kom ombord. De fandt dog hverken englændere eller ubåde. 

Tyskerne ville imidlertid ikke have Skagen Rev Fyrskib liggende nord for Skagen, og fyrskibet blev sammen med andre danske fyrskibe inddraget. 5 af disse fyrskibe herunder Skagen Rev Fyrskib blev placeret på linje i en lang række ved Sprogø i Storebælt for at markere en minefri sejlrute. I stedet for fyrskibet udlagde tyskerne en lysbøje på Skagen Rev.

I september 1945 blev fyrskibet bugseret på sin gamle plads på Skagen Rev 

Skagen Rev Fyrskib som vagtskib i Stærebælt. Foto i privat eje.

Skagen Rev Fyrskib som vagtskib i Stærebælt. Foto i privat eje.