Skagensfisker forlist med sin motorjolle Else

Oprettet 14. juli 2022

Mindeplade fra det store monument over omkomne fiskere på Skagen Assistens Kirkegård

Skagens Avis 21. september 1940:

”På havnen har man i de sidste dage næret nogen ængstelse for, at fisker Hans Fich skulle være forulykket under den hårde storm natten mellem tirsdag og onsdag. 

Tirsdag afsejlede Hans Fich sammen med en anden lille åben båd herfra for fra Hirtshals at drive dørgefiskeri. Hen på eftermiddagen blæste det op til storm, og Hans Fich må da have opgivet at nå Hirtshals og er vendt om. Af en forbi-sejlende kutter er den lille båd henad aften set liggende ved bundgarnene på nordsiden af Grenen, medens den anden båd velbeholden er nået ind til Hirtshals. Trods efterspørgsel langs kysten har man endnu intet erfaret angående Fichs skæbne, og det må nu anses for givet, at Fich er gået under med sin båd.

Hans Fich, der var 42 år og ugift, kom kort efter sin konfirmation til søs og var en tid hos en onkel på St. Thomas. Under hele verdenskrigen sejlede han og blev herunder reddet fra flere torpederinger. En ondartet malaria tvang ham imidlertid til at gå i land, og han havde for kort tid siden købt den lille båd, hvormed han drev kystfiskeri. Megen medfølelse vil samle sig om hans gamle fader, maskinmester Fich, som dog nu har gjort sig fortrolig med, at sønnen må være forulykket”.

Samme dag skrev Morsø Folkeblad:

”To fiskefartøjer frygtes forlist i stormen. Ifølge meddelelser fra Skagen kan der desværre næppe herske tvivl om, at to mindre fiskefartøjer er gået under ud for Skagen i den voldsomme storm i begyndelsen af ugen. Det drejer sig om en båd ført af den 40-årige fisker, Hans Fich, der havde kastet anker i læ af Grenen. Onsdag morgen var båden forsvundet fra havets overflade. Onsdag eftermiddag observerede man fra Kandestederne et mindre fiskefartøj, der havde tændt nødblus i nærheden af Skagen Rev fyrskib. Motorredningsbåden fra Skagen løb ud, men inden den nåede frem, var båden sporløst forsvundet. Man nærer frygt for, at det skal være løkkenkutteren ”P. Madsen” ført af skipper Lars Chr. Ottesen. Ombord var foruden skipperen selv hans søn, fisker Henry Ottesen. Redningsbåden søgte i syv timer efter havaristen bistået af en tyk flyvemaskine, men som nævnt uden resultat. Redningsbådens mandskab var stærkt forkommen efter den drøje tur, og et medlem af besætningen var bevidstløs, da man nåede tilbage til Skagen”.