Skagenskuttere på ulovligt fiskeri

Oprettet 14. juli 2022

Allerede fra besættelsens første dage havde den tyske værnemagt nedlagt forbud mod sejlads og fiskeri i et område omkring Skagen Rev Fyrskib og vestover ud i Skagerrak, da man fra tysk side ikke ønskede forstyrrende sejlads af danske skibe i dette område på grund af de tyske konvojsejladser med tyske tropper og materiel mellem Danmark og Norge. 

S.75 Albatros. Foto: Lokalsamlingen i Skagen

De store indskrænkninger i adgang til fiskepladserne bekom ikke fiskerne vel, og midt i september 1940 besluttede 6 fiskeskippere fra Skagen at sejle ud på fiskeri ved for Skagen Rev Fyrskib. Det drejede sig om fiskekutterne S. 40 ”Einer”, S. 148 ”Nordhavet”, S. 075 ”Albatros”, S. 81 ”Frem”, S. 107 ”Selandia”og S. 52 ”Ninna” alle af Skagen. Deres sejlads og fiskeri blev imidlertid opdaget fra den tyske marineinstallation ved signalstation, og havnekaptajnen Kapitänleutnant Forch, beordrede tyske patruljebåde ud til stedet, hvorefter de pågældende kuttere måtte trække voddet ind og fortsætte fiskeriet på lovligt område. Havnekaptajnen anmeldte det ulovlige fiskeri til kriminalpolitiet i Skagen og forlangte de pågældende fiskeskippere straffet.

Det var farligt at fiske i forbudt område Fiskeriforeningens bestyrelse opfordrede i annoncespalter i aviserne på det mest indtrængende Skagensfiskerne om kun at fiske på de tilladte områder, idet overtrædelse af de gældende bestemmelser kunne få de alvorligste følger.

Hvis man var i tvivl om fiskeområderne, kunne nærmere oplysninger herom fås på havnekontoret, på fiskerikontoret eller hos fiskeriforeningens formand.

Også kutteren H.200 ”Strandholm” af Hundested blev anmeldt for ulovligt fiskeri på samme dag og sted. Fiskeskipper Hartvig Meyer kunne imidlertid redegøre for at hans 3 tons fiskekutter aldrig havde været på fiskeri længere end øst for Grenå. Han havde således dokumentation for at, at kutteren havde været på sildefiskeri den pågældende dag. 

At den tyske værnemagt mente sejlforbuddet i området ved Grenen alvorligt, fik 3 Skagensskippere at mærke midt i februar måned 1943, da deres kuttere, S. 47 ”Elisabeth, S. 52 ”Ninna” og S. 152 Mary-Grethe” blev beskudt af tyskere marinesoldater på Grenen.

 

Fiskekutter S.52. Foto: Lokalsamlingen i Skagen

Bekendtgørelse nr. 407 om sejlads med mindre fartøjer fra, til eller udfor visse kyststrækninger.

§ 5: sejlads med fiskefartøjer må ikke finde sted uden for de områder, hvor sådan sejlads efter de til enhver tid gældende regler er tilladt. Efter denne bestemmelse blev der rejst tiltale mod de fiskere, der drev fiskeri i de afspærrede områder. Overtrædelserne blev enten observeret af tyske flyvere eller skibe, og der fremkom derefter tysk krav om straf. Denne var bøde eller konfiskation af fortjenesten. Båd-pas blev inddraget i nogen tid, hvilket udelukkede fartøjet fra fiskeri så længe.

Kun i et enkelt tilfælde, hvor de tyske marinemyndigheder var særlig ophidsede over fiskefartøjers flugt til England, blev der idømt frihedsstraf, men straffen kom aldrig til afsoning, da andre tyske myndigheder på dette tidspunkt i efteråret 1943 foranledigede, at disse straffesager ophørte, idet tyskerne var mere interesseret i levering af fisk.