Den tilsandede kirke

Oprettet 13. juli 2022

Den tilsandede kirke eller Sct. Laurentii Kirke blev opført i slutningen af 1300-tallet, som den største kirke i Vendsyssel. Ved sandflugtens begyndelse i det 16. århundrede blev det stadigt sværere for menigheden at grave sig frem til kirken ved gudstjeneste. Kampen mod sandet stod på indtil omkring 1795, hvor kirken blev nedlagt efter tilladelse fra kong Christian 7. Kirkeskibet blev revet ned og benyttet i andre byggeprojekter, men tårnet blev skånet og brugt som sømærke. 

I juli 1940 kunne man i Skagens Avis læse følgende artikel: ”I løbet af de sidste dage er der blevet forøvet et ualmindeligt groft hærværk mod den tilsandede kirke ved Skagen. Sandsynligvis ved hjælp af de store kampsten, der findes en del af i terrænet omkring kirken, har nogle personer slået murværket på tårnets sønderside i stykker og frembragt et hul, der er så stort, at en voksen mand med lethed kan krybe igennem det. Det er sket på et sted, hvor en tidligere dør engang er blevet muret til med halvstensmur, og den har således været forholdsvis let at brække itu. Inden for er der stillet en stige ned til tårnets bund, og det kan ses, at de pågældende, der åbenbart har været meget nysgerrige, har været rundt i hele tårnet, idet et af de øverste tagvinduer er blevet lukket op. Endvidere er tavlen med kirkens historie, der var anbragt foran tremmeporten ved den egentlige indgang, blevet fjernet ved at glasset i kassen er knust. Foreløbig har man ingen anelse om, hvem gerningsmændene til det uforståelige hærværk er, og det er sikkert heller ikke let at finde dem. Adgangen til kirketårnet er straks igen blevet afspærret, og den anrettede skade vil nu hurtigst muligt blive udbedret. Sandsynligvis vil der tillige ske indberetning til nationalmuseet, under hvem dem tilsandede kirke sorterer”. 

Overskrift i Skagens Avis

Gerningsmanden til hærværket blev imidlertid hurtigt fundet. Inde i kirken var der skrevet mange forskellige navne og adresser, flere af dem var årgamle og stammede fra den sidste restaurering af kirken, hvor den var åben for offentligheden. Imidlertid var der også indgraveret et navn og dato af nyere dato ”Hack 23/7 1940”, og det afsløredes, at navnet tilhørte en feriegæst i Gl. Skagen.