Kaperkrydserne

Oprettet 9. juli 2022

Den 24. februar 1918 strandede det spanske dampskib Igotz Mendi i tæt tåge øst for Højen fyr. Det var spansk og hjemmehørende i Bilbao og på rejse fra England til Australien med 7000 tons kul, da den blev opbragt af Wolf i det indiske Ocean. Så fulgte den i nogle måneder med Wolf som depotskib, men på vej tilbage til Tyskland mistede Wolf forbindelsen til Igotz Mendis, og begge fartøjer forsøgte uafhængig af hinden at nå til Kiel. Kaperkrydseren Wolf nåede sikkert til Kiel, men Igotz Mendi nåede kun til Højen.

Den strandede damper S/S Igotz Mendi af Bilbao. I baggrunden ses den danske krydser Heimdal.

I første omgang ønskede den tyske kaptajn på Igotz Mendi ingen hjælp, men til sidst blev han nødtvungen nødt til at lade to officerer fra den danske krydser Heimdal komme om bord. De fandt hurtigt ud af, at skibet sejlede med fanger fra flere skibe, som kaperkrydseren Wolf havde sænket i det Indiske Ocean.

Ved 2½-tiden samme dag meldte et aftalt signal fra damperen, at besætningen nu ville i land. Redningsmandskabet var klar, og i løbet af kort tid blev hele styrken både skibets oprindelige besætning, der udelukkende bestod af spanierne, og den tyske prisebesætning bragt i land.

De førtes efterhånden op til Højen fyr, hvor læge Anker Winther undersøgte dem, inden de fik lov at komme ind til Skagen.

Tyskerne blev efter en kort internering på teknisk skole sendt hjem til Tyskland.

Hjælpekrydseren Wolf nåede under ledelse af fregatkaptajn Berger efter 15 måneders kapertogt gennem Atlanterhavet, Det Indiske Ocean og Stillehavet tilbage til Kiel med omkring 400 fanger og meget værdifuldt kapergods. 

Det tyske skib Altmark i Jøssing Fjord i Norge. Foto i privat eje.

På samme måde som under 1. verdenskrig drev tyske kaperkrydsere under 2. verdenskrig jagt på fremmede fragtskibe, der enten blev taget som prise eller sænket. Besætningerne blev transporteret som fanger til tyske fangelejre. Damperen Altmark var et tysk tank- forsyningsskib for panserskibet Admiral Graf Spee, der efter et uventet møde med engelske krigsskibe, sænkede sig selv ud Rio la Plata. 

Altmark gik derefter nordpå for at søge tysk havn med et stort antal fanger. Ud for Norges vestkyst blev damperen den 16. februar 1940 tvunget af engelske jagere ind i Jøssing Fjord. Her blev damperen angrebet af engelske marinesoldater fra destroyeren Cossack, og omkring 300 fanger blev befriet.

Tyskerne mistede ved befrielsesaktionen omkring 8 mand. Med hjælp fra slæbeskibet Atlantik blev Altmark ledsaget mod Østersøen. På grund af stærk drivis måtte skibet kaste anker ved Revsnæs den 23. april 1940. Næste dag videre mod syd men måtte dog igen kaste anker ved Langeland den 24. april 1940.

 

Gravsted for de omkomne tyske besætningsmedlemmer fra Altmark ved Jøssing Fjord i Norge. Foto i privet eje-

Altmark ankom til Kiel om aftenen 27.marts og blev omdøbt til Uckermark.