Paravanerne

Oprettet 9. juli 2022

I mellemkrigsårene var det ikke ualmindelig at finde drivende eller strandede paravaner i de danske have eller strande på Jyllands vestkyst. Selve paravanen var ikke farlig, men tilhørende wirer kunne være vedhæftet meget højeksplosive sprængladninger, der var dødsensfarlige i ukyndige hænder. Således mistede flere svenske marinesoldater fra det svenske panserskib ”Manligheten” livet. Under minestrygning ud for Gøteborg i december måned 1939 opfiskede panserskibet en drivende paravane. Med paravanen fulgte en wire, der med regelmæssige mellemrum var forsynet med nogle klumper, der mindede om almindelige kabelkoblinger, og som man ikke havde grund til at mistænke for at være farlige. Tre klumper var halet ombord, da en af dem af endnu ukendt årsag pludselig eksploderede, og 6 marinesoldater blev dræbt og 14 sårede.

Opsamlet paravane fra Kandestederne i august 1943. Paravanen afhentes af folk fra NUK, Nordjysk Udrykningskolonne, der på dette tidspunkt var stationeret i Vrå. De blev senere smidt ud derfra af tyskerne, der selv ville benytte lokaliteterne, og flyttede til Sindal. Foto: Lokalsamlingen i Skagen

Paravane

Torpedoformet flyder til strygning af forankrede miner. Har to ror; det ene holder flyderen i en passende dybde, det andet holder den ud fra det skib, som slæber instrumentet i en wire, der fanger minens ankertov, som derpå overskæres af en metalsaks, der er monteret på wiren.

Kilde: Lademanns leksikon eg er et afsnit. 

”Mineklipperen” blev sandsynligvis opfundet af en engelsk marineingeniør i 1915, og blev anvendt af den engelske flåde under 1. verdenskrig. Den var bl.a. medvirkende til at antallet af mineulykker ved den engelske kyst faldt mærkbart efter, at ”mineklipperen” blev taget i brug. Over 4000 engelske og mange hundrede amerikanske skibe var forsynet med dette apparat og bestandigt fabrikeredes der flere.

Klip fra Skagens Avis 17. september 1919 

Illustration fra Politikkens Hvem, Hvad, Hvor

I farvandet omkring Skagen og på strandene ved Højen og Kandestederne drev flere paravaner i land. Under fiskeri nordøst for Skagen i begyndelse af januar måned 1940 fik Skagenskutteren S. 50 ”Walpole” et minestrygningsapparat i garnet og slæbte det ind til Skagen havn. Det var lavet af aluminium og udstyret komplet med skæreapparater og wire. Der var dog ikke anbragt nogen eksplosive klumper på wiren. Under den forrige krig var det ikke ualmindeligt, at en paravane drev i land ved Skagen, men de var af en lidt anden type og betydelig større. Paravanen, der blev fundet, blev foreløbig blevet kørt op til Afholdshotellet og anbragt i haven der, hvor minørerne også opbevarede de miner, der var blevet desarmeret ved stranden. Midt på sommeren samme år fik Skagenskutteren S. 16 ”M. Røntved” under trawlfiskeri nord for Skagen en paravane i trawlet. Da kutteren vendte tilbage til havnen, blev myndighederne straks gjort opmærksom på fundet, hvorefter tyskerne afhentede den til nærmere undersøgelse. 

Fiskekutter S.43 Rex står ud af Skagen havn. Foto i privat eje

På sensommeren blev der atter opfisket paravaner af de to fiskekuttere S. 43 ”Rex” og S. 57 ”Piscator”, og en paravane drev ind på stranden ved Kandestederne.Den blev afhentet af de tyske myndigheder til nærmere undersøgelse. Så sent som i vinteren 1943 drev en paravane og fem miner ind på stranden ved Højen, der imidlertid i første omgang blev opgivet at bjærge, fordi havet stod helt op i klitterne.