Fiskekutter Leif Brun får 4 skud for boven

Oprettet 9. juli 2022

Fiskekutter Leif Brun på vej til Skagen havn. Foto: Lokalsamlingen i Skagen

Skagens Avis skrev 6. oktober 1939:

”Skagenskutteren Leif Bruun, der føres af fiskeskipper Jens Chr. Brun, var i går eftermiddag ude for en usædvanlig oplevelse under fiskeri nogle sømil vest for Skagen.

Sammen med en bombeflyvemaskine dukkede pludselig to tyske torpedojagere op i nærheden af kutteren, og et øjeblik efter drønede fire skud, der tilsyneladende var rettet foran boven på Leif brun, der ikke som de fleste andre kuttere var forsynet med nationalitetsmærke og heller ikke på det tidspunkt havde sit flag oppe. Skuddene faldt uden varsel, og om bord på kutteren indstillede man øjeblikkelig fiskeriet, idet man ventede, at de tyske krigsfartøjer ville sende nogle marinere om bord. Man tænkte sig den mulighed, at tyskerne ville købe fisk, således som de så ofte gjorde det fra kutterne under den sidste verdenskrig, selv om man syntes, det var en lovlig drastisk måde at praje på. Der skete imidlertid intet udover at torpedojageren sejlede rundt om kutteren. Kort efter dampede den bort sammen med sin følgesvend, uden at man om bord på kutteren var i stand til at forklare dens besynderlige optræden”. 

Den 17. januar 1943 kl. 23.38 blev der gennem telefoncentralen alarmeret om ildløs om bord i kutter Leif Brun i Skagen havn af en tysk skildvagt, der var dansktalende. Brandvæsenet kom til stede og bekæmpede ilden, der var opstået i kakkelovnen i kutterens kahyt, der blev meget raseret af ilden. Kakkelovnen var ret ny, idet den for kun et par måneder siden var opsat i kahytten af firmaet Nipper, Skagen.

En fisker fra Løkken, der boede og var påmønstret S. 69, N. C. Markmann, havde tændt op i kakkelovnen først på aftenen for et par kammerater, der boede om bord på S. 163, men som i går var ude at rejse og først skulle komme hjem med sidste tog, og da Løkkenfiskeren kom og ville lægge til ilden, opdagede han branden.