Indledning til Skagen en by i krig og fred

Oprettet 11. juli 2022

På denne hjemmeside findes informationer om, hvad der skete i Skagen under den tyske besættelse. Ligesom i mange andre byer opstod der vilde rygter og røverhistorier om begivenheder, der ikke er blevet mindre med årene. Gennem mange år er der indsamlet kildemateriel for om muligt at komme så tæt på de virkelige hændelser som muligt. Et formål med denne hjemmeside er bl.a. at afmystificere disse rygterne og samtidig fortælle om den rigtige sammenhæng. Her på denne side findes ikke blot materiale, der direkte skyldtes krigsårsager men også almindelige dagligdags begivenheder, der satte sine præg på byen og dens befolkning. Her afsløres bl.a. de sande historier om branden på Skagen Badehotel, drabet på Viggo Hansen. Likvideringen af en ung Skagbo og meget mere.

Der er bl.a. hentet kildemateriale fra Rigsarkivet og Landsarkivet i Nørrejylland. Der er også anvendt artikler fra de daværende aviser i Nordjylland. Samtidig er der lånt billedmateriale fra Lokalsamlingen i Skagen ved Hans Nielsen, Museumscenter Hanstholm ved museumsinspektør Jens Andersen og Bangsbo Arkiv ved Erik Christensen. Ligeledes har enkeltpersoner, Frihedsmuseet og Nordjyllands Politihistoriske Selskab ydet billedmateriale til denne hjemmeside.

Det har på ingen måde været hensigten at stille personer fra denne tid i et dårligt lys. Der er således i hovedtræk kun anvendt fornavne eller medtaget personnavne, der er offentliggjort i andre medier fra denne periode. Desuden er nogle personer blot nævnt med initialer. I mange tilfælde er der anvendt stavemåde fra denne tid f.eks. vejnavne. 

På de enkelte sider kan du klikke på billeder for større format.