Skagen en by i krig og fred

Luftværnsbunker i Bunken Plantage. Foto: Lokalsamlingen i Skagen

Marine Stützpunkt Aalbaeck

Dette batteri bestod af 2 batterier. Det ene i Bunken Skov og det andet ved Ålbæk strand.

Forberedelser til et batteri i Bunken Skov var begyndt allerede i januar 1944 med anlæggelse af et sidespor til Skagensbanen til materieltransport og fældning af træer i et bælte på 60-70 m. Batteriet blev anlagt med bunkers til ildledelse, mandskab, ammunition og luftværnskanoner. Hele stillingen var afspærret med to pigtrådshegn. Ligeledes blev der bygget nogle mandskabsbarakker.

Batteriet var bestykket med fire danske kanoner, der stod på åbne betonfundamenter med lave brystværn. De opstilledes i en bue omkring 1 km fra kysten og havde en rækkevidde på knap 10 km. Da kanonerne kunne drejes 360 grader kunne de ramme mål både i Ålbækbugten og i Skagerrak. Også 2 luftværnskanoner blev opstillet.

Generalstabens skitse over Bunken batteri. Foto i privat eje

Skinbatteriet i Bunken Skov. Til højre attrapkanonrøret, der blot er et cementrør. Foto i privat eje

Ca. 1 km Nordvest for batteriet opstilledes et skinbatteri. De udbyggede fæstningsværker var gennemgående omhyggeligt kamuflerede. Derimod havde man fra tysk side opgivet at kamuflere byggepladserne ved batteriernes opførelse ud fra den tanke, at beliggenheden alligevel ville blive kendt ret hurtigt, når arbejdet blev udført af danske arbejdere og ingeniører. Man erkendte dog senere, at en kamuflering fra arbejdets begyndelse trods dette forhold ville have været af værdi, idet den ville have givet fjenden en væsentlig usikkerhed ved en eventuel bombning af arealet inden værkerne var fuldført. Stedfæstelsen var yderligere vanskeliggjort for fjenden ved opførelse af skinbatterier, som ved Bunken skovbatteri og på Bulbjerg. Disse batterier var udført med primitive hjælpemidler af træ, grene og jord, men virkede meget livagtige selv på kort afstand.