Skagen en by i krig og fred

3 mindre bunkers på stranden ved Kandestederne. Foto i privat eje

F-Stand ved Kandestederne

Bunkers på stranden ved Kandestederne. I midten ligger en ringstilling og på hver side en flankeringsbunker, F-Stand. Mellem de enkelte befæstningsanlæg langs den jyske kystvest var der lange kyststrækninger, der lå ubeskyttet hen mod angreb fra havet. Der anlagdes derfor mindre modstandsreder mellem Støttepunkterne. Modstandsrederne lå især ved de mindre og bedre veje, der førte fra land ud igennem klitterne og ned til stranden og blev bygget ved klitfoden. Mellem støttepunkterne Skagen og Tversted lå modstandsreder i Tversted Plantage, Skiveren og Kandestederne. Disse stillinger bestod som regel af forholdsvis mindre bunkere. I midten lå en ringstilling, og på hver side af denne en flankeringsbunker. Bunkerne var bestykket med maskingevær og eller Pz.Kw og med et skudfelt, der både dækkede strand til hver side og havet. 

I Kandestederne blev bygget 5 mindre bunkere, der skulle forsvare adgangen fra havet ind i land. To af bunkerne ligger lidt tilbagetrukket i klitterne, medens de sidste tre er skredet ned på stranden. Byggeperioden lå omkring juli 1944, hvor der kørtes ral med OT-lastvogne fra jernbanevogne ved Hulsig station til en mark ved Hjorts Hotel. Mandskabet, 8-10 mand var indkvarteret i hotelejer Mads Kokholms sommerhus, hvor der i øvrigt også var en udkigspost. Ved kapitulationen lå sommerhuset stærkt medtaget med ituslåede ruder og en stor del af inventaret var fjernet.