Skagen en by i krig og fred

Siegfried bunker ved Åalbæk Strand. Foto: Kurt Stigaard, formand for Silkeborg Bunkermuseum

Marine støttepunkt ved Ålbæk Strand

I foråret 1945 påbegyndte den tyske marine opstilling af et batteri på Bunken Strand omtrent ved 23 km-stenen ved hovedvejen mellem Frederikshavn og Skagen. Batteriet var bestykket med tysk 10,5 cm ubådskanon og stod på åben betonfundament med lav brystværn på selve stranden. Kanonen havde en rækkevidde på omkring 15 km og skulle sandsynligvis skyde mod mål i Ålbækbugten. 

Batteriet nåede aldrig at blive færdig før kapitulationen, men har formodentligt kunne skyde. Der var ingen beskyttelsesrum for mandskabet, og der var kun lavet nogle nødtørftige løbegrave bag kanonerne. Mandskabet, marineartillerister fra 1/509 marineartilleriafdeling, boede i et sommerhus i det med pigtråd afspærrede område. Til batteriet hørte desuden Siegfried bunker samt en lyskaster og en luftmeldepost, der stod på en klittop lidt nord for batteriet. I dag ses kun enkelte forvitrede betonrester på stedet. 

10,5 cm kanon fra Ubåd ved Ålbæk strand. Foto: Bunkermuseum Hanstholm via Jens Andersen