Skagen en by i krig og fred

1939-1945

En af de 4 kanonbunkere på Sønderstrand, M 272 Geschützschartenstand, næsten færdigbygget. Al fotografering var naturligvis strengt forbudt. Foto: Henrik Kokborg

Speerbatterie (1./M.A.A. 509)

Kort efter den tyske besættelse af Danmark opstilledes et kystbatteri med fire 12 cm danske kanoner i stålskjolde på åbne betonfundamenter i forreste klitrække mellem Fyrbakken og det grå fyr. Der var endvidere indrettet rum for ammunition til kanonerne. Kanonerne kunne skyde hele horisonten rundt, til gengæld var stillingen mere sårbar over for beskydning. Af hensyn til kamuflering blev kanonerne malet med lys sandfarve, og et sløringsnet var lagt ud over dem. Kystbatteriet skulle skyde mod mål på havet for således beskytte Skagen havn. Senere fra slutningen af 1942 og fremefter blev batteriet udbygget mandskabsbunkere, ildledelsesbunker og luftværnsbunkere i svært beton. I sommeren 1944 byggedes 4 kanonkasematter med 2 meter tykke betonvægge til de fire oprindelige kanoner, hvis sideretningsfrihed nu blev begrænset. For stadigvæk at kunne skyde hele vejen rundt opstilledes Alarmbatteriet med fire 12 cm danske kanoner fra Masnedøfortet mellem det oprindelige batteri og Fyrvej. De fire betonfundamenter til kanonerne i Alarmbatteriet ligger skjult i fire mindre flade forhøjninger mellem Grenen Campingplads og det grå fyr.

12 cm kanon tilhørende Alarmbatteriet, der bestod af 4 kanonstillinger. Foto: Bunkermuseum Hanstholm vis Jens Andersen

Alarmbatteriets kanonfundamenter skjuler sig i små bakker, der kan ses langs vejen mellem Grenen campingplads og det grå fyr.

Skitse af Speerbatterie ved Sønderstrand.