Skagen en by i krig og fred

Speerbatterie (1./M.A.A. 509)

Det tyske kystbatteri og Alarmbatteri mellem det hvide og grå fyr ved Skagen

Opdateret 9. april 2021

Tegning udført af Generalkommandoens Efterretningstjenste i 1945

Bunker M 162a. Foto via Bunkermuseum Hanstholm

Samme bunker i dag

De to ovenstående billeder viser M 162a Leitstand für leichte Seezielbatterien ( Ildlederstation i bunker for let søkystbatteri med 1 meter afstandsmåler. Der er bygget 6 stk af denne type i Danmark, nemlig i Frederikshavn, Skagen, Løkken Syd, Løkken Nord, Hansted og Agger). I dag er bunkeren langsomt på vej ud i Kattegats bølger, men indtil videre beskyttet af en mindre række af sten

En af de 4 kanonbunkere på Sønderstrand, M 272 Geschützschartenstand, næsten færdigbygget. Al fotografering var naturligvis strengt forbudt. Foto: Henrik Kokborg

Kort efter den tyske besættelse af Danmark opstilledes et kystbatteri med fire 12 cm danske kanoner i stålskjolde på åbne betonfundamenter i forreste klitrække mellem Fyrbakken og det grå fyr. Der var endvidere indrettet rum for ammunition til kanonerne. Kanonerne kunne skyde hele horisonten rundt, til gengæld var stillingen mere sårbar over for beskydning. Af hensyn til kamuflering blev kanonerne malet med lys sandfarve, og et sløringsnet var lagt ud over dem. Kystbatteriet skulle skyde mod mål på havet for således beskytte Skagen havn. Senere fra slutningen af 1942 og fremefter blev batteriet udbygget mandskabsbunkere, ildledelsesbunker og luftværnsbunkere i svært beton. I sommeren 1944 byggedes 4 kanonkasematter med 2 meter tykke betonvægge til de fire oprindelige kanoner, hvis sideretningsfrihed nu blev begrænset. 

12 cm kanon tilhørende Alarmbatteriet, der bestod af 4 kanonstillinger. Foto: Bunkermuseum Hanstholm vis Jens Andersen

 

For stadigvæk at kunne skyde hele vejen rundt opstilledes Alarmbatteriet med fire 12 cm danske kanoner fra Masnedøfortet mellem det oprindelige batteri og Fyrvej. De fire betonfundamenter til kanonerne i Alarmbatteriet ligger skjult i fire mindre flade forhøjninger mellem Grenen Campingplads og det grå fyr.

I området mellem Betty Nansens og Hamerichs ejendomme ligger tilbage fra krigens tid resterne af en ammunitionsbunker og en kanonstilling. En mindre bunker er knust og en lyskasterstilling er formentlig "ædt" af havet

Billede taget fra Fyrbakken ud mod Det Grå Fyr. Forreste røde hus tilhørte Hammerich. Den røde bygning, Strandgården, i baggrunden tilhørte Betty Nansen under besættelsen. Begge ejendomme blev beslaglagt af tyskerne under krigen

03-02-49 Feltmæssig anlæg til 7,5 cm kanon

03-02 20 Feltmæssig ammunitionsbunker. Dækket af jord med begge indgange fri og tilgængelig

03-02-26 Bauform 201 (58c) Reduceret til brokker, der ligger på stranden næsten begravet i sand

03-03-23 Lystkasterstilling opstillet på en kunstig bakke i 1941. Ingen spor tilbage, formodentligt skyllet i havet. Foto via Frihedsmuseet, hvor det anføres, at billedet muligvis er fra Skagen

Fru Hammerich havde en sommervilla og tilhørende grund på matrikelnummer 42b, mellem det hvide og grå fyr. I sommeren 1941 beslaglagde den tyske værnemagt ejendommen og opførte en lille høj, hvorpå de opsatte en lyskaster. Samtidig med beslaglæggelsen af ejendommen afspærredes grunden med en pigtrådsspærring, således at ejeren blev forment adgang til både sommervilla og grund. Gennem sin sagfører Brix Nielsen, Skagen, rettedes henvendelse til kriminalpolitiet i Skagen. Overbetjent Bak Jensen kontaktede Standortälteste, Oberleutnant Bernotat, der havde residens på Brøndums Anneks, og forhandlingerne medførte, at fru Hammerich fik udbetalt en standarderstatning