Skagen en by i krig og fred

Batterie Lützow på Fyrbakken. I baggrunden til højre ses Betty Nansens hus, Strandgården, Fyrvej 12. Foto: Bunkermuseum Hanstholm via Jens Andersen

Batterie Lützow

I juni 1940 blev Batterie Lüzow færdigopstillet på Sønderstrand. Batteriet blev opstillet omkring Fyrbakken, sandsynligvis med en pjece på selve bakken. De fire kanoner var dobbelt-løbede 8,8 cm luftværnskanoner fra skibet Lützow, der blev torpederet af en engelsk ubåd på vej hjem efter deltagelse af besættelsen af Norge.

Efter at man havde støbt betonfundamentet blev kanonerne, der var ankommet til Skagen pr. jernbane, opstillet. Kanonerne stod med ca. 50 meters afstand, og ammunitionsbunkerne var anbragt umiddelbart under fundamenterne, og igennem lemme i bryst- og rygværn kunne ammunitionen langes til kanonerne.

I den overdækkede gang var der adgang til beredskabsrum, der var forsynet med faste køjer og borde, hvor vagtbesætningen opholdt sig. I øvrigt var personellet indkvarteret i en baraklejr bestående af officers-, underofficers- og mandskabsbarakker med tilhørende vaske- og spisebarakker. Barakkerne var, for at opnå naturlig kamuflering bygget i tilslutning til den civile bebyggelse, forskelligt malede med små forhaver. Der var i kabysbarakken indrettet beskyttelsesrum. Der var indlagt lys fra byen, opstillet kakkelovne, og barakkerne var solidt byggede. I mandskabsbarakkerne var der på væggene ophængt fotografier af forskellige engelske flyvemaskinetyper. Batterichefen var reserveløjtnant af marineartilleriet. Ved batteriet fandtes endnu ikke lytteapparater eller projektører.

Batteri Lützow. Foto: Bunkermuseum Hanstholm via Jens Andersen

Den tyske Ortskommandant i Skagen kunne allerede den. 24. juni gennem en annonce i Skagens Avis meddele, at der onsdag formiddag i tiden fra kl. 9.30 til 11.30 ville blive foretaget artilleriprøveskydning på strækningen fra Fyrbakken til Skagens fyr. Samtidig advaredes der på det skarpeste mod al sejlads i farvandet, der fra fyret strakte sig 10 sømil mod syd og vest til Ålbækbugten. Det ville sikkert også være tilrådeligt, at byens beboere traf deres forholdsregler af hensyn til de kraftige detonationer, der kunne forventes, og åbnede vinduerne så længe skydningen varede.

Efter besættelsestidens ophør ønskede Skagens turistforening gennem kaptajn H. C. Tversted at tilbageføre Fyrbakken til dens oprindelige skikkelse og atter være det minde, som den var tiltænkt, nemlig stedet hvor Skagens første fyr var placeret.