Skagen en by i krig og fred

Politimester Villy Platou. Foro: Nordjyllands Politihistorisk Selskab

Parade for politimesteren

Villy Platou, født 9. februar 1890 i København.

Cand. jur. i 1914

Dommerfuldmægtig i Store Hedinge i 1919

Politimester for Frederikshavns politikreds 1935-1946 og politikommandør for Nordjylland 1945- 1946.

Politimester for Nordre Birk fra 2. august 1946.

Platou og frue mistede deres søn Henrik Wessel Platou under besættelsen. 14. februar 1945 søgte han i Bispensgade i Aalborg at skyde en af de mest frygtede stikkere Frantz Toft. Hans pistol klikkede imidlertid i det afgørende øjeblik, og han blev selv ramt af skud fra stikkerens pistol. Henrik flygtede trods alvorlige sår, men blev 1 uge senere fundet af tysk politi og ført til København, hvor han blev henrettet den 10. marts 1945 sammen med politifuldmægtig Poul Larsen, der havde stor andel i oprettelsen af flugtruterne fra Frederikshavn og Sæby til Sverige.

Politimester Platou, der siden politiets afvæbning har levet ”under jorden” og næsten samtidig udnævntes til regionschef for samtlige politistyrker fra Aarhus til Skagen, inspicerede i går styrkerne i Skagen ved en parade på banegårdspladsen, hvori deltog alle M- grupper og P-grupper samt politiet, der nu er i uniform.

Bylederen, maskinmester Korsager, takkede grupperne, fordi de beredvilligt havde stillet sig til disposition.

Repræsentant Tillge takkede på lokalkomiteens vegne styrkerne, fordi de frivilligt havde deltaget i arbejdet inden for M-grupperne og P-grupperne og rettede ligeledes en tak til politiet. Heldigvis har mandskabet i Skagen været forskånet for at blive taget af Gestapo, ligesom der ikke er mistet folk under aktionerne. Repræsentanten sluttede med at motivere et leve for den ungdom, der havde deltaget i dette arbejde.

 

Politimester Platou og frue foran indgangen til Skagensbanens stationsbygning. Foto: Lokalsamlingen i Skagen

Politimester Platou talte derefter og udtrykte en tak til styrkerne og udtalte sin glæde over, at der ingen dræbte var. En særlig tak rettede politimesteren til de Skagboer, der i et halvt år har skjult ham og udtalte derefter: ” Vi er i disse dage begyndt en aktion mod vore fjenders håndlangere. Hvis nogen forbavses over, at den og den ikke er interneret, kan jeg kun dertil sige, at vi endnu ikke er ved enden”. Stærkt bevæget bragte politimesteren derefter en hilsen til Danmarks første frihedskæmper, Hans Majestæt Kongen, hvem vi har så meget at takke for kongelig gerning under besættelsen. Politimesteren motiverede et nifoldigt leve for Danmarks første frihedskæmper. Forsamlingen sang ”Kong Christian”. Borgmester Geisnæs trådte derefter frem og hilste i hjertelige vendinger politimesteren velkommen tilbage til sin gerning og overrakte en buket røde roser fra Skagen by.

Skagens Avis fredag den 11. maj 1945