Skagen en by i krig og fred

Fiskekipper Villy Jensen. Foto: Lokalsamlingen i Skagen

Illegale transporter over Kattegat

Fiskeskipper Villy Jensen, født 21. januar 1919 og død 2. juni 2004

Fiskerne, som under sidste verdenskrig var beskæftiget med at sejle folk til Sverige og maskinpistoler den anden vej, måtte have et sæt ekstra nerver. Der opstod den ene uventede situation efter den anden, som kunne føre til foretagendes opdagelse og dermed alvorlige følger for fiskerne.

En nat, da man ved auktionskajen i Skagen var kommet ind med ”fisk”, som man var ved at losse, gik bunden ud af en af kasserne. De tyske vagtposter, som havde næsen lige ved siden af, opdagede ikke, at kassens indhold var maskinpistoler. Havde det været tilfældet, kunne fiskeskipper Villy Jensen, Hirtshals, sikkert ikke i dag fortælle om, hvordan man narrede tyskerne og fik mange mennesker hjulpet til Sverige, og mange våben sejlet den anden vej til brug for modstandsbevægelsen.

Selv om tyskerne ikke var særlige opfindsomme med hensyn til at finde udgangspunkterne for de illegale ruter, så var det alligevel ved juletid i 1943 lykkedes dem at få alle ruterne fra Jylland stoppet. Nu var gode råd dyre. Men modstandsfolkene Nyboe og Toldstrup rettede henvendelse til fiskeeksportør Holger Andersen, Skagen, der lovede at tage sig af sagen, og kort tid efter fandt han den mand, han skulle bruge. Det var skipperen på en 30 tons kutter S.248 ”Titayana”, Villy Jensen. Villy Jensen og hans folk, hans bror Godi Jensen og Harry Andersen, alle tre kommet til Skagen fra Løkken som ganske unger, slog til uden betænkning. Kort efter nytår kom ruten i gang, og den holdt, til kapitulationen kom, idet de sidste flygtninge kom over dagen før, og den sidste sending våben kom til Skagen den aften, da frihedsbudskabet blev meddelt fra London i radioen.

”Titayana” gik fra Skagen en eller to gange om ugen, og hver gang havde den et antal passagerer med. Som regel 4-5 stykker. Flygtningene kom til Skagen dagen før ved middagstid, og om aftenen, når det var mørkt, blev de ført om bord i kutteren. Her blev de skjult i lasten bag fiskekasser. Det hændte, når det blev uroligt vejr, at flygtningene måtte i land igen, og de boede da som regel hos fiskeeksportør Holger Andersen. Alle fartøjer, som gik ud af havnen, blev undersøgt af det tyske havnepoliti, men heldigvis var det en temmelig overfladisk undersøgelse, så kutteren slap altid igennem, uden at tyskerne opdagede noget. 

”Titayana” sejlede altid mod sydøst, og 15 sømil mod i nordøst af Hirtsholmene fik den kontakt med Gøteborg-kutteren GG 9, der var forbindelsesskib. Passagererne kom så over i den svenske kutter, og til gengæld fik Skagenskutteren illegale kurerer, våben, ammunition og sprængstof. Der blev udvekslet en stor mængde post. Postsækken var altid forsynet med et stort blylod, så den straks kunne gå til bunds, hvis den måtte varpes udenbords. Det hændte ofte, at der var tyske patruljefartøjer i nærheden af kontaktstedet, og ”Titayana” måtte så sætte fiskegrejerne i havet. Men i øvrigt fiskede man som regel på hver tur for at have et alibi. 

S.248 ”Titayana”, bygget i 1907 i Assens. Købt af Villy Marensius Jensen 1941, der i 1943 flytter til Hirtshals. Kutteren omdøbes til HG.126 Valle Kruse. Foto: Lokalsamlingen i Skagen

Fiskeeksportør Holger Andersen. Foto: Lokalsamlingen i Skagen

Når man kom ind med våben og andet gods, blev en del som regel kørt bort fra havnen af Holger Andersen på cykel. Våbnene blev skjult på hans loft, fortæller Villy Jensen. Men det skete også, at nogle af dem blev sendt med banen som fisk. Disse våben gik som regel til City Hotel i Aalborg. Hotellet var besat af tyskerne, men de havde glemt at tage misteltenen i ed. Hotellets portier fungerede nemlig i stor udstrækning som dækadresse og våbenmodtager. ”Titayana” havde som regel 20-60 kasser våben og sprængstoffer med på hver tur, så det blev adskillige tons udrustning militærgrupperne modtog over Skagen. 

Naturligvis kom ingen med ”Titayana” på sit glatte ansigt. Som legitimation skulle der medbringes et tiøres brevkort, hvorpå navnet Poulsen var opført som afsender.

Man ved ikke, hvor fiskeeksportør Holger Andersen er bosat i dag. Efter krigen var han i nogle år i Hirtshals. Brødrene Villy og Godi Jensen har nu i mange år været i Hirtshals, hvor Villy Jensen er fiskeopkøber og endnu har en kutter i søen, mens Godi Jensen arbejder ved en minkfoderfabrik. Harry Andersen er stadig bosat i Skagen, men har sagt farvel til fiskeriet og arbejder på en fabrik. I lighed med andre byer var der i Skagen dannet en lokalkomite af Frihedsfonden med fru Jarnum som formand og Holger Andersen som kasserer.

Citater fra Skagens Avis og Aalborg Stiftstidende