Skagen en by i krig og fred

Det grå fyr kort efter befrielsen den 5. maj 1945. Foto i privat eje

Det grå fyr molestreret

Det illegale blad ”Information” skrev den 23. november 1944:

Flere danske fyr er blevet evakueret for deres danske besætninger og overtaget af tyskerne. Det drejer sig om Hanstholm, Blåvandshuk, Skagen, Hirtshals, Lodbjerg, Bovbjerg. Halskov, Lyngvig og Middelgrundsfortet. Endvidere har tyskerne overtaget Hammeren fyr”. 

Det viste sig imidlertid, at Skagens fyr, det grå fyr eller Lange Maren, og signalstationen under tyskernes ophold var blevet ilde medtaget. Det gjaldt også fyrmesterboligen, der skulle grundig istandsættes. En stor del af de danske fyrtårne blev under besættelsen evakueret og taget i brug af tyskerne til bl.a. observationsposter. Her som andre steder blev resultatet hel eller delvis ødelæggelse, og store restaureringsarbejder blev derfor nødvendige efter besættelsestiden på en række af landets fyr. Således led to af Skagens fyrtårne, det grå fyr og det hvide fyr, hårdt under tyskernes beslaglæggelse i krigstiden og ganske særligt var Skagen fyr blevet hårdt medtaget og måtte gennemgå store reparationer, hvorimod Højen fyr slap meget billigere.

Det grå fyr blev kort efter besættelsens ophør atter tændt igen, men signalering fra stationen måtte vente på sig. I stedet måtte man ved nattetid morse fra fyret, men skibspassagen var i øvrigt endnu ikke nævneværdig. Kun nogle få sejlskibe blev observeret. Af personalet havde fyrmester Erik Mourits Hansen stadig opholdt sig her i Skagen, medens fyrassistenterne Palsbak og Hermansen havde været knyttet til Højen fyr. Deres kolleger, Jacobsen og Lindholm, beordredes til tjeneste ved henholdsvis Knudshoved og Kronborg. De vendte tilbage til deres gamle virkeplads i Skagen. Fyrmester Hansen, der kom til Skagen 1. november 1930, blev fra 1. oktober 1945 ansat som fyrmester på Kronborg. Ny fyrmester blev E. Fiedler Jensen, der tidligere havde været fyrassistent på Skagen fyr.