Skagen en by i krig og fred

Pansermur og pigbukke på Havnevej. I baggrunden til venstre ses Ankerhus og til højre ses Hotel Cimbria. Foto: Bunkermuseum Hanstholm

Bagermesteren på Ankerhus

En dag i efteråret 1944 fik bagermester, Rasmussen, på Ankerhus besøg af en dansk dame ved navn Hinrichsen og nogle civile tyskere, der kom for at foreslå, at bageren skulle bage og sælge brød til værnemagten. Bagermesteren var ikke selv til stede i forretningen, men både fru Rasmussen og bagersvend Friis stod i forretningslokalet, da de fik overrakt en kontrakt, hvori der stod, at de skulle bage for tyskerne. Bagermesteren, der i mellemtiden var kommet til stede, ville dog ikke påtage sig dette arbejde, og damen, der var meget ivrigt i sit forlangende, forklarede, at bagermester Rasmussen gjorde bedst i at underskrive kontrakten, og samtidig truede hun med, at tyskerne ville ekspropriere bageriet, hvis han ikke makkede ret.

Bagermesteren mente, at hans ovn var for lille, men hertil svarede damen, at en bager i Løkken, der bagte for tyskerne, kun havde en ovn, der var halvt så stor. Endvidere sagde damen, at der var en god fortjeneste ved at bage for tyskerne, og det var endvidere klogt at gå ind herpå. Bagersvenden blandede sig i diskussionen og forklarede damen og tyskerne, at der ikke kunne være tale om bagning, da der ikke kunne skaffes varer hertil. Damen mente nu nok, at de kunne få de varer, der skulle bruges. Bagersvenden forsøgte fortsat at finde en undskyldning for ikke at bage for tyskerne og mente, at de ikke kunne skaffe brændsel. Hertil svarede damen, at de nok skulle få de kul, der skulle bruges, og da han nu sagde, at de ikke kunne bruge kul i deres fyr, da dette var et specielt fyr, svarede damen overlegent, at Rasmussen gjorde bedst i at bage og rette sig efter det, tyskerne ville have, da de ellers ville beslaglægge bageriet på Ankerhus. Damen kom kun denne ene gang til bagermester Rasmussens forretning, og Ankerhus fortsatte kun med at bage til danskere.