Skagen en by i krig og fred

Dansk flyvemaskine på Grenen i 1947. Foto i privat eje

Flyveplads ved Skagen

I forbindelse med en større byfornyelsen af Skagen med anlæggelse af nye boligområder og vejanlæg blev ideerne om anlæggelse af en flyveplads mellem Højen og Skagen drøftet. Hidtil havde et stykke strand på Grenen fungeret som flyveplads for mindre flyvemaskiner. I 1942 havde byen haft besøg af et medlem af Statens Luftfartsvæsen for at bese forholdene. Det blev her konkluderet, at på grund af byens turistmæssige betydning ville der være behov for en offentlig landingsplads ved Skagen. Imidlertid påbegyndte det tyske luftvåben i 1942 etablering af en radarstation i området ved redningsstationen på Nordstrand, og planerne om en flyveplads ved Skagen løb ud i sandet.