Skagen en by i krig og fred

Drivende mine ud for Skagen. Foto i privat eje

Mineeksplosioner ved Skagen

Under de stærke vinterstorme i 1942-43 drev i løbet af natten en mine ind på havnens vestre mole. Næste morgen kl. 5 eksploderede den 20 meter fra molehovedet med et øredøvende brag, der vækkede hele byen. Flere ruder i byen knustes, men heldigvis kom ingen mennesker alvorligt til skade. Værst var det gået ud over de store forretninger, hvis facader vendte mod syd, der ikke var i direkte læ. Her havde enten sprængstykker eller det kraftige lufttryk forårsaget ravagen. 

Det var gået ud over købmand P. Saxbergs og bagermester Rasmussens forretninger på havnen, der hver havde fået to store ruder knust. I øvrigt var der knust store ruder i Agnes Andersens fedevareforretning, Magasin du Nord, hos tricotagehandler Kr. Winther og købmand Hesselholt Axelsen. Andre steder, især i nærheden af havnen, var der gået en del mindre ruder som følge af lufttrykket. Sprængstykker var spredt ud over det meste af Vesterby. Hos kantor Larsen kom et stykke flyvende ind gennem vinduet til kontoret, og i hovedgaden var flere sprængstykker gået ind i murene. Endvidere blev der fundet et sprængstykke i umiddelbar nærhed af komponisten Hakon Børresens bolig på Frederikshavnsvejen. Selve molen havde taget forbavsende lidt skade trods den store kraft, der udløstes ved eksplosionen. Et enkelt sted havde molen slået en revne, og et par steder, var lidt puds faldet af, men derudover var der ikke sket noget. Skaderne løb op i adskillige tusinde kroner.

Også langs kysten ud for Gl. Skagen drev et stort antal miner i land, og det danske søværns minerydningshold havde en travl og farefuld periode. Fra den danske marinestation, Skagen, blev der i foråret 1943 sprængt 67 engelske miner og 13 tyske miner samt 2 tyske sprængbøjer. Beboerne vækkedes om morgenen ved 6-tiden ved en kraftig mineeksplosion. Det var en mine, der blev kastet ind på kysten mellem direktør Dreyer og direktør John Olsens sommervillaer i Gl. Skagen, der eksploderede. Der skete en del skade på de to villaer, værst medtaget blev dog direktør John Olsens villa, hvor der næsten ikke fandtes en hel rude tilbage. I øvrigt var der natten igennem drevet ind med vragrester, således yderligere 30 – 35 kasser newzealandsk smør. Senere på måneden ved 18-tiden om aftenen skete der igen en voldsom mineeksplosion ved Gl. Skagen, der forårsagede ødelæggelser, som ikke tidligere var set på disse kanter. 

En drivmine eksploderede i strandkanten ud for skibsreder Vollmonds villa og slyngede store mængder af vand op mellem de nærmeste huse samtidig med, at en tyk røgsky lagde sig over byen. Mindst ¾ af byens ruder blev knust ved det voldsomme lufttryk, og kalkstøv, tagsten og glassplinter spredtes overalt. På så godt som alle husene var tagene blevet løftet, og mange ejendomme havde slået revner. På de store badehoteller var skaden også betydelig. Som ved et under var ingen mennesker kommet alvorligt til skade, skønt sprængstykker regnede ned over byen. Enkelte havde dog fået mindre læsioner ved rudeknusningerne. En større arbejdsstyrke blev sat i gang med at udbedre de værste skader.

Miner bjærget af dansk minørhold i Skagen. Foto i privat eje

Som beskrevet eksploderede minen udfor skibsreder Vollmonds sommerbolig, og naturligvis blev det også her, de største skader blev anrettet. Det meste af taget blev fuldstændigt ødelagt, forsatsbrædderne var revet af og alle ruder knust. Der var slået store revner i gavlen, og væggen mod nord havde slået en stor bue. Sommerhjemmet, der ligger umiddelbart bag skibsrederens villa, havde fået næsten samtlige ruder knust. Kun hist og her kunne man skimte en hel rude, men de var let talte. Rundt om hotellet lå tagsten ved tagsten, og vinduer og døre var slået ud af karmene, så hotellet mindede om et hus midt i en krigszone. Også Klingenberghus, der ligger umiddelbart vest for skibsreder Vollmonds villa, var blevet slemt medtaget, ligesom også enkefru Christensens og strandfoged Christoffersens huse havde fået deres omgang. Inde i byen er skaderne knap så slemme, men alvorlige nok. Der var ikke det hus, som ikke havde fået taget løftet og ruder splintret. Overalt så man om morgenen tagsten ved tagsten spredt mellem glassplinterne. Især var det de gamle huse, det var gået ud over, men også nyere huse og de store badehoteller havde fået deres del. Godt 100 ruder var splintret på Jeckels Hotel, og husene rundt om havde fået større eller mindre skader, og der var også her tale om døre og vinduer, som var revet ud af karmene. Købmændenes store butiksruder var ligeledes gået itu, og ved kiosken på hjørnet var forsatsbrædderne revet ud, og de tre store vinduer splintret. 

Konsul Stuhrs ejendom på toppen af en klit ved havet på Niels Ottosens Vej i Gl. Skagen. Foto i privat eje

Beboerne i Gl. Skagen fik en alvorlig forskrækkelse, da eksplosionen indtraf. Ved den store rystelse forskubbede alt i stuerne sig. Billeder på væggene faldt ned, og kalkpudset regnede ned over gulvet. Oprydningen kom snart i fuld gang. Murere og glarmestre havde de første dag fuldt op at bestille. 

En større politistyrke havde dagen igennem været beskæftiget med at opnotere skaderne, som det var umuligt i øjeblikket at danne sig noget skøn over. Det drejede sig nemlig om ødelæggelser for adskillige tusinde kroner. Også i Skagen mærkedes eksplosionen ved store rystelser. Købmand I. C. Søholms store butiksrude i udstillingslokalet splintredes fuldstændigt. Derudover skete heldigvis ingen skade.