Skagen en by i krig og fred

Forfalden bygning ved skydebanen. Foto i privat eje

Skagen skytteforening

I maj 1942 tog Skagen skytteforening en ny skydebane, der var beliggende mellem Højen fyr og den gamle Skinnevej, i brug. Det var en 250 meters bane med fire dobbelte drejeskiver. Markørdækningen var udført i beton af murermester Thomsen, og der fandtes desuden et komplet telefonanlæg mellem markørdækningen og standpladsen.

Skydebanen blev indviet af formanden for Vendsyssel Skytteforening, amtmand Friis Jespersen, og efter at man havde sunget ”Der er et yndigt land”, lagde amtmanden for med skydningen.

Bagefter skød kommandørkaptajn Michaelsen, men resultatet blev ikke særlig godt og til undskyldning gav kommandørkaptajnen, at han var vant til kanoner, og ikke til små våben.

Markørgrav. Foto i privat eje