Skagen en by i krig og fred

Mindesten over byfoged Lund

Mindesten over byfoged Lund i Byfogedskoven

Teksten på mindestenen:

Cancellieraad

Ole Christian Lund

Byfoged På Skagen 1803-28

Man satte ham dette minde

Fordi Han plantede 

Det var oprindeligt maleren P. S. Krøyer, der tog initiativ til rejsning af denne mindesten over plantagens grundlægger i 1905. Krøyer udførte personligt portrættet og gav udkast til mindestenen, der blev støbt i beton. På denne anbragtes portrætmedaljonen omgivet af en krans af ege og bøgeløv med inskription udført i bronze. I de følgende år tog mindestenens beton skade af det hårde vejrlig, og det blev ligesom en sport at brække bogstaver og blade af egekransen. På foranledning af overklitfoged Heilmann indsamledes et pengebeløb til istandsættelse af mindestenen i 1942. billedhuggeren Sven Bovin fik opgaven, og han fremstillede en ny sten af bornholmsk sandsten, der blev forsynet med den istandsatte oprindelige bronzeprydelse.