Skagen en by i krig og fred

1939-1945

Mine forældre kom til Skagen i 1942, og boede hos Bertha Jensen på Havnevej. Min far var netop blevet færdig med den første og sparsomme uddannelse som politibetjent ved kystpolitiet i Helsingør. Her havde han gjort bevogtningstjeneste langs Øresundskysten. I mine tidligste barneår i Skagen forstod jeg ikke, hvorfor der var forretninger, som vi ikke skulle handle i, og hvorfor der stadigvæk flere år efter krigens afslutning var et mærkeligt og usynligt skel mellem personer i byen. Der var dem, der valgte den ”rigtige” og dem, der valgte den ”forkerte” side i de 5 besættelsesår. Jeg forstod heller, hvorfor mine forældre den 4. maj om aftenen besøgte en landmandsfamilie i Børglum Klosterskov, afspillede en grammofonpladen med frihedsbudskabet og talte om at leve under jorden. Dengang forestillede jeg mig, at mine forældre levede i underjordiske gange. Det lød egentlig meget spændende. Men hvorfor, forstod jeg ikke. Jeg forstod heller ikke, hvorfor jeg sammen med min far og en mand, der blev kaldt ”Kesse” besøgte Jens Johansen, Vestre Opsyn, for at se en lysning i plantagen nogle få hundrede meter fra opsynet. Man kunne tydelig se, at der på et tidspunkt var blevet gravet på stedet. Bevoksningen så yngre ud end fyrretræerne rundt omkring. Svarene på nogle af disse spørgsmål kan du finde på denne hjemmeside.

Skulle du være i besiddelse viden og materiale, som kunne egne sig til denne hjemmeside, bedes du venligst kontakte mig. Rettelser til siderne modtages også gerne.

 

Kildemateriale: Her er der hovedsageligt anvendt materiale fra Rigsarkivet og Landsarkivet for Nørrejylland, men også materiale fra dagspressen er benyttet. Billedmateriale er fra Bunkermuseum Hanstholm, Lokalsamlingen i Skagen og private fotos. Nordjyllands Politihistorisk Selskab og Henrik Kokborg, hvis farfar var med til at bygge de tyske forsvarsværker ved Skagen. Meget af hans materiale blev sendt videre til den danske efterretningstjeneste.

I afsnittet om de tyske fæstningsværker i og omkring Skagen har jeg benyttet en del materiale, der venligst er udlånt af oberst Michaël Svejgaard, der bl.a. i mange år har arrangeret guidede ture det tyske kystbatteri ved Sønderstrand.

Med venlig hilsen og god læselyst

Emeritussen