Skagen en by i krig og fred

Tyske soldater solbader på stranden. I baggrunden Lochers atelier. Østre Strandvej 55, bygget i 1910 til maleren Carl Locher. Foto i privat eje

Billedhuggeren Axel Locher afgår ved døden

”Billedhuggeren Axel Locher er igår afgået ved døden på Hjørring sygehus, kun 62 år gammel. Axel Locher blev for ca. 8 dage siden indlagt på sygehuset for en nyrelidelse. Der stødte imidlertid komplikationer til, men man havde troet, at Lochers kraftige konstitution i forbindelse med hans forholdsvise unge alder kunne bære ham lykkeligt gennem krisen. Det skulle altså ikke være tilfældet. I går formiddag, dagen efter operationen, gled han stille over i døden. Hans hustru var til stede ved dødslejet.

Axel Locher, der blev født i København 1879, var søn af den kendte Skagenskunstner, marinemaleren professor Carl Locher. Han arvede sin faders kærligheds til Skagen, som han for øvrigt lærte at kende fra sin barndom i samværet med guldalderens glade kunstnerkoloni, og han var ligesom faderen i besiddelse af store kunstneriske anlæg og interesser. Axel Locher valgte at blive billedhugger, tog på akademiet og blev senere elev af den store danske mester, Wilhelm Bisse. Han udstillede første gang på Charlottenborg i 1897, erhvervede det Ancherske legat og brugte kort efter århundredskiftet pengene til studieophold i Rom og Paris. Ved sin hjemkomst blev han kunstnerisk medarbejder ved Bing & Grøndal ved Den Kongelige Porcelænsfabrik. Han frembragte her mange originale og fornøjelige billedhuggerværker en miniature – små fine modeller, der kom højt i kurs his det kræsne publikum. Her traf han også sin hustru., malerinden fru Jo Hahn Locher, der ligeledes var en højst skattet medarbejder hos B&G. Axel Locher vil blive begravet i sine forældres gravsted på Skagen kirkegård.

Begravelsen fandt sted tirsdag den 17. juni 1941 kl. 15 fra atelieret i ”Lochers Hus”. Kisten blev båret ud til en ventende blokvogn, der var smykket med bøgegrene. Sørgetoget begav sig gennem byen, og Axel Locher stedtes til hvile i kunstnergravene ved siden af forældrenes gravsted. Til stede ved begravelsen var bl.a. fru Hüttemeier, Jens Locher, skibsreder Tersling, professor William Stuhr. Komponisten Hakon Børrensen, fru professorinde Tuxen, malerinden Helga Ancher, malerinden Ella Heide,Leif og Elna Ørnberg, maleren Bernhard Fredreiksen, tegneren Otto Neumann og Lars Kruse“.

Skagens Avis 12. juni 1941