Skagen en by i krig og fred

Skagenskutter skrues ned af isen

Da der begyndte at melde sig isvanskeligheder ud for Skagen tog en del af Skagens kutterflåde ud for at søge til Hirtshals. Andre kuttere udgik dagen efter den 20. januar 1941 men stødte mod en isbarriere ud for Grenen, hvor kutteren S.171 ”Nordjylland”, der ejedes af vodbinder Ottinius Sørrig og førtes af skipper Minus Jørgensen, fik et par planker trykket ind, og kutteren sank kort efter. Mandskabet, der foruden skipperen bestod af endnu 2 mand, blev reddet. ”Nordjylland” var i følge med en del andre kuttere, og sydvest for Grenen kom den ind mellem store isflager, som pressede hårdt på kutteren. Man forsøgte med alle midler at få den fri, men de tunge flager skruede voldsomt op omkring kutteren. Plankerne begyndt at skubbe sig, og i næste nu var et par planker revet fuldstændigt op, og vandet fossede ind. Mandskabet så sig derfor ingen anden udvej end hurtigst muligt at få hjælp fra de nærliggende kuttere. Den nærmeste var ”Rota” S. 218, der førtes af skipper K. F. Bruun. Ved et energisk arbejde fra mandskabet lykkedes det at få de 3 mand om bord, og et par minutter sank ”Nordjylland”. 

Et udenlandsk fartøj bistod kutterne med at komme fri af isen, og da ”Rota” ikke kunne vende tilbage til Skagens havn, tog det udenlandske fartøj de tre skibsbrudne om bord. Under det voldsomme pres af is, kutterne således kom ud for, skete der et mindre uheld, idet ”Fønix” S. 215, skipper Søren Marius Larsen, ikke kunne få manøvreret kutteren. Sandsynligvis blev skruevingerne under trykket bøjet. Kutteren blev af det udenlandske fartøj taget med på slæb ind til havnen, hvor skaden blev udbedret.

Man regnede "Nordjylland" tabt for bestandigt, men skibsforsikringen mente, den nok kunne bjerges, når vejrforholdene tillod det. Bjerningsarbejdet blev overdraget stenfisker Aaen i Frederikshavn og en stenfisker i Ålbæk. Med to både forsøgte man så at finde kutteren, og arbejdet kronedes med held. Efter et døgns arbejde havde man fået så meget hold i kutteren, at den kunne hæves, og kutteren blev slæbt ind i havnen, hvor båden foruden af de to stenfiskerbåde måtte holdes oppe ved hjælp af havnekranen på Toldpieren, medens man ved hjælp af brandvæsenets motorsprøjte søgte at pumpe kutteren læns, hvorefter den blev sat på bedding. ”Nordjylland” var ovenbords næsten ribbet for alt. Begge master var knækket, og kun styrehuset stod tilbage.