Skagen en by i krig og fred

Tumulter mellem tyskere og danskere

Der gik ikke mange uger før der opstod mindre tvister mellem tyske soldater og unge danske fiskere. Uoverensstemmelserne skyldtes ikke nationale følelser men jalousi mellem unge mennesker i ”kampen” om de danske piger. Som altid appellerede uniformer mere til pigernes gunst end gummistøvler og kedeldragter, der oveni købet i nogle tilfælde stadigvæg bar en duft af surt fiskeaffald. Hvis de unge Skagboer troede, at det kun drejede sig om almindelige lørdagsslagmål, blev de snart belært om, at tiden nu var bleven en anden. I løbet af sommeren havde flere unge mennesker i Skagen adskillige gange rottet sig sammen for at spærre fortovene for soldater fra de tyske marineenheder. Også ældre gifte underofficerer følte sig stærkt generet, når de gik gennem byen og måtte træde ud på vejen for at komme forbi de provokerende unge mennesker, der stod og lo og råbte ukvemsord efter de tyske soldater, måske for at fremprovokere slagsmål. Havnekaptajnen i Skagen på dette tidspunkt, Oberleutnant zur See, Forch, mødtes med politimester Platou i Frederikshavn under fire øjne, og politimesteren var meget imødekommende og anerkendte, at disse tilstande måtte høre op. Det lykkedes også kortvarigt at dæmpe gemytterne i Skagen, men i stedet flyttede tumulterne til Frederikshavn. 

Opstilling på politigården i Aalborg af en halvdeling af politifolk, som Hjørring og Frederikshavn politi skulle stille til den Nordjyske Udrykningskolonne, der hørte under Aalborg politi. Foto i privat eje

Her skulle urolighederne være begyndt med, at nogle tyske marinesoldater ganske umotiveret havde overfaldet en invalidepensionist, der var dårlig gående. De havde væltet ham omkuld, havde sparket og slået ham. Nogle fiskere fra Frederikshavn blev så forbitret over dette, at de gav de tyske marinesoldater nogle tørre tærsk. Politiet blev tilkaldt, tyskerne var rasende. Det udviklede sig til trusler på livet over for en af politifolkene. Politimester Platou blev tilkaldt for at dæmpe gemytterne. I den efterfølgende Weekend fortsatte urolighederne ved Hotel Cimbria og i Plantagen. Der vankede brodne pander til begge parter, og politiet i Frederikshavn måtte tilkalde assistance fra Aalborg politi på grund af udrykningen til slagsmålene. Der blev efterfølgende anholdt 8 yngre mennesker, hvoraf nogle kom fra Ungdomslejren i Jerup. De arresterede blev alle sendt til København, hvor Københavns byrets 10. afdeling afsagde domme i sagen. Dommene lød på fængsel fra 60 dage til 2 år, og afsoningen gik straks i gang. 

Mindre end en måned senere kom gemytterne igen i kog på Hotel Skandinavien.

Onsdag aften den 11. september 1940 var politibetjentene Olesen og Nørgaard på patrulje på Sct. Laurentii Vej, da de af forbipasserende personer blev gjort opmærksom på, at der havde været spektakler mellem tyske soldater og danske personer på Hotel Skandinavien. Ved deres ankomst til hotellet var der imidlertid lukket og stængt. Det lykkedes dog at få fat på hotelejer Hans Grøne og servitrice Ellen Østergaard, der fortalte, at der ganske rigtigt havde været værtsuorden mellem 4 tyske marinesoldater og nogle danske fiskere. Hotelejeren havde fået lempet marinesoldaterne ud ad fordøren, medens de danske fiskere kom ud ad bagdøren, for at der ikke skulle opstå flere spektakler uden for hotellet.

Hotel Skandinavien i 1945. Foran hotellet står sejlmager Jørgen Alex Jørgensen, leder af modstandsgruppen "Jøkke" i Skagen. Foto: Bunkermuseum Hanstholm

I løbet af eftermiddagen var der kommet en del gæster til Hotel Skandinavien, heriblandt 4 lokale fiskere for at nyde nogle pilsnere. De sad alle fire ved samme bord og hyggede sig. Ved et andet bord var også ankommet 4 tyske marinesoldater for også at nyde nogle pilsnere. Der var yderligere en del gæster i restaurationen den pågældende aften, og stemningen var høj. Ved 22-tiden kom an af fiskerne hen til buffeten i restaurationen for at bestille en pilsner. Servitricen nægtede dette, fordi det nu var lukketid. Samtidig kom en af de tyske soldater hen til buffeten for også at bestille en omgang pilsnere til det tyske selskab, hvilket servitricen også denne gang nægtede at servere. Fiskeren blandede sig nu i samtalen mellem servitricen og den tyske soldat, hvor han på engelsk udtalte, at det var ens for dem begge. Den danske fisker kunne ikke gøre sig forståelig over for den tyske soldat, som sagde, at det skulle han ikke bestemme. Den tyske soldat gik nu sammen med sine 3 kammerater hen til danskernes bord, og det udviklede sig til et større skænderi mellem dem, uden at det dog nåede at komme til alvorligt håndgemæng mellem kombattanterne, for i mellemtiden var hotelejer Hans Grøne kommet til stede og fik dem lempet ud af hotellet. De tyske soldaters vrede og harme var dog endnu ikke kølnet af, og da de var kommet ud fra restauranten smadrede de en rude i hotellet. Den tyske Ortskommandant Leutnant Griese var i mellemtiden blevet alarmeret, og sammen med en mindre tysk patrulje hastede han af sted til Hotel Skandinavien, hvor de 4 tyske marinesoldater blev anholdt og ført til Hotel Royal. 2 af de danske fiskere blev ligeledes anholdt af den tyske patrulje og ført til Hotel Royal. Senere på natten telefonerede den tyske havnekaptajn Forch til politistationen og fortalte, at der var anholdt 2 danske personer. Han ønskede, at det danske politi skulle tage sig af de 2 danskere, så ville man fra tysk side tage sig af det tyske marinesoldater, der havde været indblandet i affæren. Efterfølgende blev de 4 danskere idømt bøder for værtshusuorden, og den tyske havnekaptajn kunne meddele til Skagen politi, at 4 tyske marinesoldater fra 10. Vorpostenflotille var blevet hårdt straffet for beruselse.